Wir lernen Deutsch Pag-aralan natin ang Deutsch

Wichtelmännchen 0.1   (• W 0.1)
Wer sind wir Wichtel?
Sino kaming mga Wichtel?

Mabait na duwende kami. Gusto ka naming tulungang aralin ang wikang Aleman. Alam naming minsan may kahirapan tuparin ito. Iba't-iba and diwa ng dalawang wikang Pilipino at Aleman. Kasapi ng angkang-wikang Malay ang Pilipino, samantalang kasapi ng angkang-wikang pang-Indo-Europa ang Aleman (kasama ang Inggles, Pransas atbp.)

Wichtelmännchen 0.2   (• W 0.1)
Wir helfen in der Grammatik
Tumutolog kami sa balarila

Kahit iba't-iba ang wikang Aleman at ang Filipino ay may pagkakawangis sa balarila ng dalawang wika. Kaunting alam tungkol sa balangkas ang dapat nating aralin.

Wortarten = Bahagi ng panalita

 
🏃
Zeitwörter = "Salitang panahon" = Pandiwa
Inilalarawan ng pandiwa ang mga kilos at galaw. Sa wikang Aleman at sa Filipino puwedeng makilala ang mga ito dahil may iba't-ibang anyo para sa iba't-ibang panahon.

Gegenwart (jetzt)
= Kasalukuyan (ngayon)
ich esse = kumakain ako
Vergangenheit (vorbei)
= Pangnagdaan (lipas na)
ich habe gegessen = kumain ako
Zukunft (noch nicht)
= Kinabukasan (hindi pa)
ich werde essen = kakain ako


 
🏠
Hauptwörter = "Salitang puno" = Pangngalan
Inilalarawan ng pangngalan ang tao at bagay.May isahan at maramihan ang karamihan ng pangngalan.

der Ball = bola   die Katze =pusa   Rowena = si Rowena


 
👱
Fürwörter = Panghalip
Inihahalip ng panghalip ang tao at bagay.

ich = ako   dieser = ito   mein = akin


 
Eigenschaftswörter = Pang-uri
Inilalarawan ng pang-uri ang katangian (lasa, amoy, laki, bilang).

rot = pula   schön = maganda   zehn = sampu


Wichtelmännchen 0.3   (• W 0.2)
heißen

heißen magkaroon ng pangalan
Wie heißt du? Ano ang pangalan mo?
Ịch heiße Rowena. Rowena ang pangalan ko.
Si Rowena ako.
Wie heißen Sie? Ano ang apelyido mo?
Ịch heiße Frau Saguid. Si ginang Saguid ako.
Wie heißt deine Tọchter? Ano ang pangalan ng anak mong babae?
Meine Tọchter heißt Kaizen. Kaizen ang pangalan niya.
Wie heißen deine Söhne? Ano ang pangalan ng anak mong lalaki?
Sie heißen Ken ụnd Alfred. Ken und Alfred ang pangalan nila.
Wie heißen ụnsere Nạchbarn? Ano ang apelyido ng kapitbahay natin?
Sie heißen Icaro. Icaro ang apelyido nila.
Wie heißt deine Schwẹster ịn Santa Rosa?. Ano ang pangalan ng kapatid mo sa S.R.?
Sie heißt Evelyn. Evelyn ang pangalan niya.


Wichtelmännchen 0.4   (• W 0.3)
gehen

gehenpumunta
Wo gehst du hịn?Saan ka pupunta?
Ịch gehe auf den Mạrkt. Sa palenke pupunta ako.
Ịch gehe zụ Kaizen. Pupunta ako kay Kaizen.
Gehst du ịn dieStạdt? Pupunta ka ba sa bayan?
Fährst du? Sumakay ka ba?
Nein, ịch gehe zụFuß? Hindi, lumalakad ako.
Ịch gehe jẹtzt einkaufen. Mamamalenke na ako.
Ịch gehe nach Hause. Uuwi na ako.
Gehst du jẹtzt? Aalis ka na ba?
Ja, ịch mụss jẹtzt gehen.
 
Oo, dapat na ako umalis.
 
Ịch gehe jẹtzt schlafen. Matutulog na ako.
Gehst du jẹtzt dụschen? Magbubuhos ka na ba?
Nein, ịch gehe ẹrst dạs Geschịrr spülen. Hindi, maghuhugas na ako muna ng pinggan.
 
Wie geht ẹs Ihnen? Kumusta po kayo?
Wie geht ẹs dir? Kumusta ka?
Mir geht ẹs gut. Magaling ako.
Mir geht ẹs schlẹcht. Hindi magaling ako.
Ẹs geht so. Puwede na lang.
 
Geht dạs? Puwede ba ito?
Dạs geht nịcht. Hindi puwede ito.
Dạs geht nịcht gut.
Dạs geht schief. ☺
Hindi magaling ang kinalabasan nito.
Das ist noch mal gut gegangen. Suwerte lang, magaling na ang kinalabasang iyon.
 
Die Uhr geht. Umaandar ang orason.
Die Uhr geht rịchtig / fạlsch. Tama / mali ang orasan.
Die Uhr geht vor / nach. Adelantado / nahuli ang orason.
 
Ịch gehe heute nịcht aus dem Haus. ✿✿
Sie gehen ịn dieKịrche. ✿✿
Du gehst mir auf denWecker. ✿✿


Wichtelmännchen 0.5   (• W 0.5)
machen

mạchengumawa
Wạs mạchst du? Ano ang ginagawa mo?
Ịch mạche Kạffee. Nagluluto ako ng kape.
Du mạchst dạs Frühstück. Inihahanda mo ang agahan.
Ịch mạche gar nịchts. Walang-wala ang ginagawa ko.
Mạch dạs mal! Gawain mo iyon!
 
Ịchmạche eine kleinePause. ✿✿
Wir mạchen einenSpaziergang. ✿✿
Sie mạchen vielLärm. ✿✿
Ihr mạcht, wạs ihrwọllt. ✿✿
 
Dạs mạcht 2,40 (zwei Euro vierzig, zwei vierzig). ✿✿
Dạs mạcht mir nịchts aus. ✿✿


Wichtelmännchen 0.6   (• W 0.6)
geben

gebenmagbigay
Ịch gebe dir dieBlume. Binibigyan kita ang bulaklak.
Gịb mal her! Bigyan mo ako nito!
Ẹs gịbt heute keinen Kạffee. Walang kape ngayon.
Ẹs gịbt (nọch) viel zụtun. Marami pang gagawin.

Ịchgebe dir denSchịrm. ✿✿
Du gịbst denKạtzenFụtter. ✿✿
Er gịbtniemandenẹtwas. ✿✿
Wir geben vielGẹld aus. ✿✿

Bitte gib mir etwasZeit, um das zu machen. ✿✿
Sie geben nịchts auf meineMeinung. ✿✿
Ẹs gịbt nịchtsNeues. ✿✿
Das hat es nochnie gegeben. ✿✿


Wichtelmännchen 0.7   (• W 0.7)
laufen

laufenumandar, lumakad, tumakbo
VieleTiere können laufen. Kayang lumakad ng karamihan ng hayop.
DerMotor läuft. Umaandar ang makina.
DieSạche ịst gelaufen. Tinupad na ang bagay.
Dạs läuft sehr gut. Napakagaling na nangyayari ito.
Da läuft wạs. May ginagawa noon.

Ịchlaufegẹrn zụFuß. ✿✿
Du läufst den gạnzenWeg? ✿✿
Dạs läuftrẹcht gut. ✿✿
Wir laufen ọft zụmBạ̈cker. ✿✿

Ihr lauftumsọnst zụ ihr, da sieverreist ịst. ✿✿
Sie laufen wẹg. ✿✿


Wir lernen Deutsch bei Armin Möller
http://www.germanlipa.de/de/wichtel_0.html
200818 - 230529

Ende   Wichtel 0

Wir lernen Deutsch   Ugnika