Wörterbuch t - th

(•• ta)


Tadel
=sisi.
{H}: der Tadel - die Tadel.
tadeln = manisi. {Zr}.
tadellos = walang-mali.
{E}.

Tag (1)
= araw (24 oras).
{H}: der Tag - die Tage (24 Stunden).
Tag (2) = araw (12 oras).
{H} (12 Stunden). Tag und Nacht. = Araw-gabi. Guten Tag, Frau Wagner. = Magandang araw, Ginang Wagner. Im Sommer sind die Tage lang. = Matagal ang mga araw sa tag-init (sa Europa).
täglich = araw-araw.
{E}. Die Zeitung kommt täglich. = Araw-araw dinadala ang pahayagan.
Ạlltag = "bawat araw" = buhay sa karaniwang mga araw.
{Hz,}: der Ạlltag - ---.
Mịttag = "gitna ng araw" = tanghali. {Hz,}.
Nachmittag = "pagkatapos ng tanghali" = hapon. {Hz,}.
Montag = Lunes.
{Hz} {✿ 4.4}. Dienstag = Martes. Mittwoch = Miyerkules. Donnerstag = Huwebes. Freitag = Biyernes. Sạmstag = Sabado. Sonntag = Linggo.
Tagebuch = talaarawan. { Hz}.
Tageszeit = "oras ng araw" = bahagi ng araw.
{ Hz}. Zu jeder Tageszeit. = Sa kahit anong bahagi ng araw.
ạlltäglich = pang-araw-araw. {E}.
gạnztägig = sa buong araw (mula sa umaga hanggang sa simula ng gabi).
{E}.
mịttags = sa tanghali. {U}.
nachmittags = sa hapon. {U}.
montags = kung Lunes.
{U} {✿ 4.4}.
FeiertagFeier.
FesttagFest.
Mittagessenessen.
WochentagWoche.
TageslichtLicht.

Taille
= baywang.
['taljə] {H/Fr}. Sie hat eine schmale Taille. = Maiit ang baywang niya.

Tal
= lambak, (minsang masikip na katapagang nasa pagitan ng mga bundok, karaniwang may batis o ilog).
{H}: das Tal - die Täler. Dar Rheintal. = Tal ng ilog Rhein.

Tạnte
= tiya.
{H}: die Tạnte - die Tạnten. In Dresden habe ich eine Tante. = May tiya ako na nakatira sa Dresden.

tạnzen
= sumayaw. {Zr}.
Tạnz = sayaw.
{H}: der Tạnz - die Tạ̈nze.

tạpfer
= matapang. {E}.
Tạpferkeit = katapangan. { H}.

Tạsche
= (1) supot, (2) bulsa.
{H}: die Tạsche - die Tạschen.
Hạndtasche = supot (sa pagdala sa kamay). {Hz,}.
Hosentasche = bulsa sa pantalon. {Hz,}.
Tạschentuch = panyo. { Hz}.
TaschenlampeLampe.
Taschenrechnerrechnen.

Tạsse
= tasa.
{H}: die Tạsse - die Tạssen.

tạsten
=umapuhap. {Zr}.
Tạste = pampindot.
{H}: die Tạste - die Tạsten.

Tat
= gawa.
{H}: die Tat - die Taten.
Täter = taong tumutupad sa tanging gawa. {H 👩}.
Tätigkeit = gawa, paggawa. { H}.
tätig = abalạ. {E}.
Tatsache = katotohanan, tunay na nangyari. { Hz}.
tatsächlich = tunay; talaga.
{E, U/E}. Die tatsächlichen Verhältnisse. = Tunay na kalagayan. Es hat tatsächlich geregnet. = Talagang umulan.
ZutatZutat.

Tau
= hamog.
{H}: der Tau - ---.
auftauen = magpalusaw.
{Zr/l}. Ich taue die Brötchen aus dem Tiefkühler auf. = Nagpapalusaw ako ng Brötchen na galing sa yeluhan.

taub (1)
= bingi.
{E} (Gehör).
taub (2) = ngalạy.
{E} (Muskel).
taubstumm = bingi't pipi. {E}.

Taube
= kalapati. {H}.

tauchen
= sumisid. {Zr}.
auftauchen = sumulpot. {Zr/l}.
ụntertauchen = mawala kung hinahanap ng pulis o ng kahit sino. {Zr/l}.
Taufe = binyag. {H}.

taugen
= maging magaling.
{Zr}. Das Programm taugt nichts. = Panggit ang palatuntunan.
Taugenichts = taong hindi magaling ng kahit ano. {Hz}.

tauschen
= magpalit. {Zr}.
Tausch = pagpapalit.
{H}: der Tausch - die Tausche.
vertauschen = magpalit.
{Zr/f}.
täuschen täuschen.

täuschen
= manlinlang. {Zr}.
vortäuschen =magkunwari.
{Zr/l}. Vor der Prüfung habe ich eine Krankheit vorgetäuscht. = Bago dumating ang pagsusulit ay nagkunwari akong may sakit ako.
Täuschung = panlilinlang. { H}.
enttäuschen enttäuschen.

Tausend
= libo.
{H}: das Tausend - die Tausende.
Tausender = papel-de-banco ng sanlibo.
{H//E}: der Tausender - die Tausender.
eintausend = sanlibo.
{E} (1000).
Jahrtausend = libong taon.
{Hz,}. Mit dem Jahr 2001 begann das neue Jahrtausend. = Ang taon 2001 ang simula ng bagong libong taon.

Tạxi
= taksi.
{H}: das Tạxi - die Tạxis.

Tẹchnik (1)
= praktikal na mga pagkakaalam na pang-industriya, 'technology'.
{H/Gr}: die Tẹchnik - die Tẹchniken.
Tẹchnik (2) = paraan; pamamaraan, 'technique'.
{H}.
Tẹchniker
{ H 👩} → Ausbildung.
tẹchnisch = tekniko.
{E}. Technische Hochschule → Ausbildung.
Technologie = agham ng mga pamamaraang pang-industriya. {H}.

Tee
= tsa.
{H}: der Tee - ---.
Kräutertee = tsang-halaman (hb. pito-pito). {Hz,}.

teilen
= maghati. {Zr}.
Teil (1) = bahagi.
{H}: der Teil - die Teile.
Teil (2) = bukod na bahagi ng isang kabuuan.
{H}: das Teil - die Teile.
einteilen = paghiwalain. {Zr/l}.
teilnehmen = dumalo; sumama. {Zu/l}.
verteilen = ipamigay. {Zr/f}.
Teilung = paghahati. { H}.
Ạbteilung = larangan. {H}.
Einteilung = pag-uuri. {H}.
Verteilung = pamimigay. {H}.
Teilnehmer = kasali. {Hz 👩, }.
Bestandteilbestehen.
Hinterteilhinten.
KörperteilKörper.
mitteilenmitteilen.
NachteilNachteil.
urteilenurteilen.
VorteilVorteil.

Telefon
= telepono.
{H}: das Telefon - die Telefone.
Mobiltelefon = selpon, 'cellular phone'. {Hz}.
Hạndy selpon.
['hɛn.di:]{H}: das Hạndy - die Hạndies ☺.
Telefonnummer = bilang ng telepono. {Hz}. .

Tẹller
= pinggan, plato.
{H}: der Tẹller - die Tẹller. Hole bitte vier große Teller. = Pakikuha mo ang apat na pinggang malaki.
Sụppenteller = pinggang malukong. {Hz,}.

Tẹppich
= alpombra.
{H}: der Tẹppich - die Tẹppiche.
TeppichbodenBoden.

Terạsse
= terasa (dugtong sa labas ng bahay, sa palapag na ibaba).
{H}: die Terạsse - die Terạssen (≠ Balkon).

teuer
= mahal, mahalaga.
{E}. Das Essen war nicht teuer, aber der Wein war sehr teuer. = Di-mahal ang pagkain, ngunit lubhang mahal ang bino (sa restawran). Mein teurer Freund. = Mahal kong kaibigan.


Armin Möller   http://www.germanlipa.de/de/det__.html
191118 - 221216

Ende   Wörterbuch t - th

↑↑   ti - tz   A - Z   Ugnika