15A Talatawagan T - Z

  
A B D E F G H I K L M N O P R S U W YT Palaugnayan   Pahinang pamagat na Filipino
Tahạs   Tahasan {6-3.2}
Tambạl   Pangngalang tambalan {8-2.2}
Pangungusap na tambalan {13-1.1}
Tamtạm   Kilos na katamtaman {6-4 (2)}
Katamtaman {9-2.7 (4)}
Tanạw   Pananạw F, [aspekto] {6-6.2.5}
Tandạ   Panand, [pang-ugnay] {1-6.1}
Tanggạp   Fokus na tagatanggạp {6-3.4.5}
Tanggị   Pagtanggị {9-7}
Tanọng   Tanọng na pamparirala {12-2}
Panghalịp na pananọng {12-2.1}
Pang-uring pananọng {12-2.2}
Pang-abay na pananọng {12-2.3}
Tanọng na pampasiyạ {12-3}
Tao   Panghalịp na panao {8-4.1}
Taọn   Pandiwa ng pagkakataọn {6-5}
Tapos   Katatapos {6-6.6}
Tay   Katayuan ng kaganapan ng pandiwa {6-2.4}
Katayuan ng hutag {11-4.2}
Tiịs   Fokus na tagatiịs {6-3.4.4}
Tagatiịs na pangmarahil {9-6.1}
Tinig (1)   Katinigan {6-3.2}
Tinig (2)   Palatitikang Pantinig na Pandaigdịg {1-7.3 (3)}
Tiyạk   Paniyạk F, [Paksa] {2A-101}
Katiyakạn {2-3}
Panuring na tumitiyạk {8-8.1}
Panggitagạng paniyạk {11-6.3}
Pangungusap na walạng paniyạk {13-2.2.2}
Sugnạy na may magkasamang paniyạk {13-4.5}
Tukoy   Pantukoy {8-6.2}
Salitạng makatukoy ng panggitag {11-6.1}
Tulad   Hambingang magkatulad {9-2.7 (1)}
Tulong   [Pantulong] → Pang-ibab
[Pandiwang pantulong] {6-1}
Tumpạk   Di-tumpạk na pandiwang mag- {7-1.4}
Di-tumpạk na pandiwang i- {7-2.4.1}
Tungkọl   Katungkulan ng kaganapan F {6-3.1 (2)}
Katungkulang K {6-3.1 (2b)}
Turing   Panuring {1-6.2 (2)}
Salitạng tumuturing {8-2.2}
Turọl   [Paturol] {6-1}
Tuwịd   Pantuwịd F {1A-201 (2)}, {3}
Pantuwịd na tumitiyạk {8-8.1}
  
A B D E F G H I K L M N O P R S T W Y U Palaugnayan   Ugnika
Ubod   Salitạng-ubod ng parirala {1-6.2}
Ugạt   Paggamit ng ugạt-salit (ng pandiwa) {6-6.3}
Ugnạy   Salitạng kaugnạy (ng pariralang pang-ibaba) {1-6.2 (2)}
Salitạng kaugnạy (ng sugnạy na pang-ibaba) {13-4.3.1}
Tukoy: Salitạng makatukoy ng panggitag {11-6.1}
Ukol   Pariralang pang-ukol, [pariralang preposisyonal] {10}
Huwạd na pang-ukol {4-3.2}
[Kaukulan] {1A-521}
Ulit   Pangngaldiwang pang-ulit F {6-6.5.2}
Umpọg   Pang-umpọg F {1A-201(5)}, {5-3}
Pariralang makangalang pang-umpọg F {5.3.1}
Una   Iniuuna {1-5.4}, ...
Uri   Uring-salitạ (na pampalaugnayan) {1-7.1}
Pang-uring makaabay {9-4.4}
Pang-uring pananọng {12-2.2}
Usap   Salitạng pang-usapan F {9-8}
Pangungusap na payạk {13-2}
Pangungusap na tambalan, [hugnayang pangungusap] {13-1}
Pangungusap na batayạn {13-2.1}
Pangungusap na pang-utos {13-2.1.3}
Pangungusap na di-batayạn {13-2.2}
Pangungusap na walạng paniyạk {13-2.2.2}
Utos   [Pautos] {6-6.2.4 (2)}
  
A-E   F-N   O-S   T U Y ZW Y Palaugnayan   Wikang Filipino
Wika   Wikang kinagisnạn {1A-112}
Yari   Pariralang pangkayariạn F {1-6.1}
Salitang pangkayariạn {1-7.1 (2)}
Kayariạn ng kaganapan F {6-2}
Yaring hutagạng payạk {11-4.1}

 
Wikang Filipino ni Armin Möller   http://www.germanlipa.de/wika/ug_tala_tz.html   10 Marso 2008 / 29 Mayo 2017 .

Wikang Filipino - Wakas ng 15A/4 Talatawagan T - Z

Talatumbasaban A-E F-N O-S T-Z   Palaugnayang Filipino
Wikang Filipino   Fisyntag