15A Talatawagan F - N

  
A B D E F G H I K L M N O P R S T U W YF G Palaugnayan   Pahinang pamagat na Filipino
Fokus   Fokus ng pandiwa {6-3}
Fokus na K {6-3.1 (2b)}
Gamit   Fokus na kagamitạn {6-3.4.9}
Ganạp   Kaganapan ng pandiwa {6-2}
Kayariạn ng kaganapan F {6-2 (2)}
Fokus na tagaganạp {6-3.4.2}
Tagaganạp {6-3.5}
(Pananạw na) pangganạp F {6-6.2.5}
(Pananạw na) di-pangganạp F {6-6.2.5}
Pangngaldiwang pangganạp F {6-6.5.1}
[Pokus na ganapan] → Fokus na panlunạn
Gaw   Tagagaw {6-3.4.2}
Tagagawạng pangmarahil F {9-6.1}
Gaw   Gawịng hutag ng panghalịp F {11-6.2}
Gawịng makahulị F {3-1 (3)}
Gisịng   Wikang kinagisnạn {1A-112}
Gitn   Panggitag |pang+gitna+kataga| F {11-6}
Gitn + Dahil   Panggitahịl F {9-6.1.1}
  
A B D E F G H I K L M N O P R S T U W YH Palaugnayan   Pahinang pamagat na Filipino
Halịp   Panghalịp {8-4}
Panghalịp na panao {8-4.1}
Panghalịp na pamatlịg {8-4.2}
Panghalịp na panaklạw {8-4.3.2}
Panghalịp na ANG {8-4.4}
Panghalịp na NG {8-4.5}
Panghalịp na ibayo, [panghalip na dalawahan] (kitạ) {8-4.5 (2)}
Panghalịp na SA {8-4.6}
Panghalịp na pananọng {12-2.1}
[Panghalip na paari] {8-4}
[Panghalip na pamanggit] {8-4}
[Panghalip na pasarili] {8-4}
Hambịng   Hambingang magkatulad {9-2.7 (1)}
Hambingang palamạng {9-2.7 (2)}
Hambingang pasahol {9-2.7 (3)}
Hango   Salitạng hango {1-7.3 (2)}
[Paghango, paghahango] → Pagbabatay
Harạp   Panghinaharap {6-6.2.3}
Hayag   Sugnay ng pagpapahayag F {13-2.2.3}
Himok   Tagahimok F {6-3.4.2}
Fokus na tagahimok {6-3.4.2 (5)}
Pandiwa ng paghimok {7-4}
Homomorfem   {6A-422} = Homomorphem.
Hulị   Yaring makahulị, yaring may gawịng makahulị F {3-1 (3)}
  
A B D E F G H K L M N O P R S T U W YI Palaugnayan   Pahinang pamagat na Filipino
Ikl   Pagpapaikl (paggamit ng ugat sa halip ng anyong pamanahon) {6-6.3}
Pagpapaikl (ng sugnạy) {13-4.4}
Ilan   Kailanạn {8-3.2}
Impịt   Impịt na pasarạ [ ʔ ], [Impit na tunog] {1-7.3 (3)}
Isạ   Isahan, [pang-isa] {8-3.2}
isạ ("Pantukoy na di-tiyạk") {8-7.2}
  
A B D E F G H I L M N O P R S T U W YK Palaugnayan   Pahinang pamagat na Filipino
K   Fokus na K, Katungkulang K {6-3.1 (2b)}
Kabịt   Pandiwang nakakabịt F {6-7.2}
Sugnạy na walạng pagkakakabịt {13-4.1}
Kanluran   Pananalitạng kanluranịn F, [pananalitang pormal] {13-5.1}
Karaniwan → Daniw.
Katag {1-7.1 (3)}
Pang-abay na hutag F, [paningit, inklitik, enklitik] {9-4.1}
Pang-abay na untag F {9-4.2}
Yaring hutagạng payạk {11-4.1}
Panggitag F {11-6}
Salitạng makatukoy ng panggitag {11-6.1}
Hutagạ ng panggitag {11-6.2}
Gawịng hutag {11-6.2}
Panggitagạng paniyạk {11-6.3}
Panggitagạng pantuwịd {11-6.4}
Panggitagạng pangkaroọn {11-6.5}
Katnịg   Sugnạy na may pangatnịg {13-4.2}
Kaya   Pandiwa ng kakayahạn {7A-301}
Kilos   Tagaganạp ng kilos {6-3.4.2}
Kilos na katamtaman {6-4 (2)}
Di-sinasadyạng kilos {6-5}
Kumpọl   Kumpọl-panlapi {1-7.3 (2)}
Kumpọl ng hutag {11-4.3}
  
A B D E F G H I K M N O P R S T U W Y L Palaugnayan   Pahinang pamagat na Filipino
Lagạy   Pandiwang panlagạy {6-5}
Fokus na panlagạy {6-3.4.3}
Lamạn   Pariralang pangnilalamạn F {1-6.2}
Salitạng pangnilalamạn {1-7.1}
Lamạng   Hambingang palamạng, [pahambing na palamang] {9-2.7 (2)}
Lapạg   Panlapạg F {1A-201 (4)}, {5-2}
Lapi   Paglalapi {1-7.3 (2)}
Tungkulin ng panlaping makadiwa {6-4.1}
Laya   Pariralang malaya {5-3 (2)}
Pariralang pandakong malaya {4-4}
Pariralang pang-abay na malaya {9-5.3}
→ Sugnạy na nagsasarilị {13-4}
[Layon] {1A-201 (2)}
Lunạn   Fokus na panlunạn, [fokus sa lunạn, fokus na ganapan] {6-3.4.6}
Fokus na panlunạn sa matalinghagang kahulugạn {6-3.4.6 (3)}
[Pang-abay na panlunan] {8-4.6 (6)}
Lundạg   Paglundạg sa paniyạk {11-7}
  
A B D E F G H I K L N O P R S T U W YM Palaugnayan   Pahinang pamagat na Filipino
mag-, pag- (Unlaping T at L) {7-1.4 (6)}
mang- (Pagbabago ng tunọg) {7A-121}
Mọrfem   Alomọrfem {6A-422}
Homomọrfem, [kabigkas na salita] {6A-422}
  
A B D E F G H I K L M O P R S T U W YN Palaugnayan
Ngalan F {8-1}
"Pagigịng ngalan" ng paniyạk {2A-102 (3-7)}
Pariralang makangalang pang-umpog {5-3.1}
Pariralang makangalan {8-6}
Gawing makangalan {9-6.1.2}
Gawing di-makangalan {9-6.1.3}
Ngalan - diwa   Pangngaldiwa F {6-6.5}
Pariralang pangngaldiwa {5-3.2}
Pangngaldiwang pangganạp F {6-6.5.1}
Pangngaldiwang pang-ulit F {6-6.5.2}

Wikang Filipino ni Armin Möller
http://www.germanlipa.de/filipino/ug_tala_fn.html
080310 / 220809

Wikang Filipino - Wakas ng 15A-2 Talatawagan F - N

Talatawagan A B D E F G H I K L M N O P R S T U W Y
Palaugnayang Filipino     Ugnika