15A Talatawagan O - S

  
A B D E F G H I K L M N O S T U W YP R Palaugnayan   Pahinang pamagat na Filipino
[Paksa] → Paniyạk {2A-101}
Palịt   Pagpapalitạn ng tungkulin ng panaguri at paniyạk F {2-2.3}
Fokus na pagpalịt {6-3.4.8}
[Panagano] {6-6 (2)}
Panagur {2-1}
Panahọn   Anyọng pamanahọn {6-6 (1)}
Panahunan {6-6.2.5}
Paradịgma {6A-421}
Paradịgmang ang - ng - sa {1A-633}.
Paradịgmang pambanghạy ng mga pandiwa {6-6}
Paradịgma ng panghalịp {8A-401}
Pareho   Pagkakapareho ng panagur at paniyạk {2-2.4}
Parirala {1-2}
Pariralang pangkayariạn {1-6.1}
Pariralang pangnilalamạn {1-6.2}
Pariralang malaya {5-3 (2)}
Tanọng na pamparirala {12-2}
Patlịg   Panghalịp na pamatlịg {8-4.2}
Payạk   Pandiwang payạk {6-4 (2)}
Yaring hutagạng payạk {11-4.1}
Pangungusap na payạk {13-1.1}
Putọl   Pangungusap na putọl {13-2.2.4}
Resiprokal   Fokus na resiprokal {6-3.4.2 (4)}
  
A B D E F G H I K L M N O P R T U W YS Palaugnayan   Pahinang pamagat na Filipino
Sahol   Hambingang pasahol {9-2.7 (3)}
Sakali   [Pasakali] {6-1 (1)}
Saklạw   Panghalịp na panaklạw {8-4.3.2}
Pang-uring panaklạw {9-2.4}
Pang-abay na panaklạw {9-4.3.3}
Salit   Salitạng-ubod ng parirala {1-6.2}
Uring-salit F {1-7.1}
Salitạng pangkayariạn {1-7.1 (2)}
Salitạng pangnilalamạn {1-7.1 (1)}
Bahagi ng panalit, [bahagi ng pananalita] {1-7.2}
Pagbuo ng salit {1-7.3}
Salitạng makatukoy ng panggitag {11-6.1}
Pagsasalitạng sinipi, [pagsasalita ng balagtas, pagsasabi ng talata] {13-2.2.3}
Salitạng kaugnạy (ng sugnạy) {13-4.3}
Pananalitạng kanluranịn F, [pananalitang pormal] {13-5.1}
Sama   Sugnạy na may magkasamang paniyạk {13-4.5}
Sangạ   Pagsasangạ sa kanan {1-5.4}
Sanh   Fokus na sanh {6-3.4.7}
Sanib   Pagsanib, sakop ng pagsanib (tahasan - balintiyạk) {6-3.3}
Sari   Kasarian {8-3.1}
Sarili   Pandiwang "pasarili" {7A-412}
Kaugnayạng pasarili {8-4.7 (3)}
Sugnạy na nagsasarilị {13-4}
[Siyạ]   Tanọng na pampasiyạ {12-3}
siyạ (pang-abay o pangngalan) {9A-431}
Sugnạy, [hugnay] {13-4}
Sugnạy na may pangatnịg {13-4.2}
Sugnạy na makaangkọp {13-4.3}
Mga sugnạy na may magkasamang paniyạk {13-4.5}
Sugnạy na pinaiklị {13-4.6}
Sukdọl   Pasukdọl {9-2.7 (5)}

Wikang Filipino ni Armin Möller
http://www.germanlipa.de/filipino/ug_tala_os.html
090316 / 220810

Wikang Filipino - Wakas ng 15A/3 Talatawagan O - S

Talatawagan A B D E F G H I K L M N O P R S T U W Y
Palaugnayang Filipino   Wikang Filipino   Ugnika