Werkstatt-Korpus / Pagtitipong Paggawaan
Karla

1 Einleitung / Pambungad
2 Texte / Mga Kasulatan
3 Kanonische - nichtkanonische Reihenfolge / Ayos na Karaniwan - Kabalikan
4 Taglish


1 Einleitung / Pambungad

Bartolome, Denzelle: I Hate You, My Love
Quelle / Pinagmulan → {16A-2 Karla}.

Die Einzeldaten Syntax wurden in der Werkstatt-Studie Statistische Untersuchung von Reihenfolge von Prädikat und Subjekt in der filipinischen Sprache ausgewertet {W Stat P-T}.

Die Einzeldaten Taglish wurden in der Werkstatt-Studie Englische Einsprengsel in der filipinischen Sprache (Taglish) ausgewertet {W Taglish}.


2 Texte - Mga Kasulatan (p. 14 ff.)

{5.201}
Nawala na ang kanyang |K| antok. Nagtimpla siya |K| ng kape. Nagulat siya nang magsalita mula sa kanyang likuran si Chris |C|. "May maidadahilan ka na naman siguro bukas kapag late kang nagising. Alalahanin mo, malayo ang Barangay San Pascual na destinasyon natin bukas. Hindi ko na ito-tolerate ang pagiging unprofessional mo." Hindi naman malakas ang tono nito, pero para sa kanya ay daig pa niya ang minura at sinigawan. Biglang umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Ihre Müdigkeit war schon weg. Sie machte sich einen Kaffee. Sie erschrak, als hinter ihr Chris sagte "..." Nicht eigentlich laut war seine Stimme, aber sie fühlte sich unterlegen von dem Schimpfen und Anschreien. Plötzlich stieg ihr das Blut zu Kopf.

{5.202}
"At kailan ka pa nagkaroon ng tolerance sa mga ginagawa ko, Mr. Ferrer? Sumosobra ka na! Ano ba ang ipinagkukukot ng loob mo at nagdabog ka pa kaninang may bisita ako? Ikaw ang nagpapakita ng unprofessionalism. We should act accordingly and professionally. Baka nakakalimutan mong opisyal ang bisita ko kanina?" aniya, mataas ang boses. "I'm just reminding you, Karla, dahil nandito tayo para magtrabaho. And don't accuse me of things that I'm not capable of doing. Hindi sinadyang nalaglag ang wood carving na nasa side table nang tumalon ang pusang alaga ng caretaker dito. Look, habang nananatiling sarado ang isip mo sa mga paalala, hindi tayo magkakasundo." "So what?" Sinabayan niya iyon ng pasok sa kanyang kuwarto; isinara niya nang malakas ang pinto pagkatapos niyang pukulan ito ng matalim na irap. "..." sagte sie mit erhobener Stimme. "..." "..." Sie begleitete ihn in ihr Zimmer; sie schloss die Tür laut, nachdem sie ihm einen bitterbösen Blick zugewofen hatte.

{5.203} (S. 15)
Hindi siya |K| makatulog dahil sa galit at pagkainis dito |C|. Inip na inip na siyang |K| matapos ang assignment nilang |K+C| ito. Pero matapos man ito |assignment|, tiyak na may mga kasunod pa at alam niyang |K| sila |K+C| pa rin ang tiyak na magkakasama.
Para walang masabi ito |C|, maaga siyang |K| naghanda para sa lakad nila |K+C| kinabukasan. Nagulat pa ito |C| nang paglabas nito |C| ng kuwarto ay nakita nitong |C| naghihintay na siya |K| sa sala.
"Marunong ka rin naman palang gumayak sa tamang oras. Mabuti naman."
Sie konnte nicht schlafen vor Ärger und Wut auf ihn. Ungeduldig beendete sie ihrer beider Aufgabe. Aber diese fertig zu haben, bedeutete mit Sicherheit weitere, und sie wusste, dass sie dann mit Sicherheit zusammen blieben. Aber er sagte nichts, früh bereitete sie sich für ihren Ablauf am nächsten Tag vor. Er war erschrocken, als er aus seinem Zimmer ging und sie im Wohnzimmer warten sah.

{5.204}
Nagpanting ang kanyang |K| mga tainga. Gusto sana niyang |K| maging maganda ang araw niya |K| pero sinira na nito |C| iyon |araw| umaga pa lang. "Ano ba talaga ang gusto mong mangyari, Mr. Ferrer? Hindi kita maintindihan. Sala ka sa lamig, sala ka sa init. Now tell me, where should I stand? What should I do to please you, Sir?"

"Huwag ka sanang mag-overreact, Karla. I didn't mean anything. In fact, 1 appreciate your punctuality this morning," walang ekspresyong sabi nito. "Chris, hindi ako manhid at lalong hindi ako tanga! Alam ko ang totoong papuri at alam ko rin ang insulto. So please, don't pretend to be innocent, hindi ako maniniwala." "It´s up to you. Hindi naman kita pinipilit na maniwala." "Mr. Ferrer, kung puwede nga lang sanang tanggihan ang management kapag pinagsasama nila tayo, 'yon ang number one na gagawin ko."

{5.205} (S. 16)
Delubyo para sa kanya ang tatlong linggong pagtitiis sa pagsasama nila ng lalaki sa field na laging nagbabangayan. Laking pasalamat niya nang dumating ang araw na pabalik na sila sa Maynila.Sa main office ay masayang sumalubong sa kanila si Belle, ang girlfriend ni Chris na officemate nila at kaibigan niya. Bookkeeper ito ng kompanya. Iniabot dito ng lalaki ang mga sariwang prutas na binili nito sa Santa Barbara. "Wow! Thank you, Sweetheart! Ang thoughtful mo talaga." Humalik ito sa pisngi ng lalaki na ginantihan naman ng huli ng halik sa noo nito. Iniiwas niya sa mga ito ang kanyang tingin. Ayaw niyang nakikita ang matamis na pagtitinginan ng mga ito. "Sweetheart, mukhang pagod ka," anang babae habang pinupunasan ang pawis ng kasintahan nito. "I tried my best to finish the willingness-to-connect survey on time. Pero kung hindi siguro ako naging determinado, baka masira ang kompanya sa target date na dapat simulan ang project. Hindi ko kasi maintindihan ang ilang empleyadong masyadong relaxed. Parang sila ang hihintayin ng oral kung magsikilos." Aray! sa loob-loob niya. Parang gusto niyang pilipitin ang leeg ng lalaki. Nasira lalo ang kanyang sira nang mood ngunit nagtimpi na lamang siya. Ah, kung hindi lang kaharap si Belle, kung hindi lang best friend niya ito...

{5.206} (S. 17)
Kasabay ng despedida party sa magreretirong manager ng kompanya ay nakatakdang pagkalooban ng management ng recognition ang excellent performance nila ni Chris sa mga successful projects na hinawakan nila. Alam niyang isang step na iyon para sa lalaki dahil sa hinihintay nitong promotion. Nakalinya itong ipalit sa mababakanteng posisyon ng assistant manager. Mapo-promote kasi ang kasalukuyang assistant sa iiwanang posisyon ng magreretirong manager. Hindi niya maintindihan kung natutuwa o nalulungkot siya sa kaalamang sa mga susunod na assignments niya ay maaaring hindi na niya kasama ito dahil promoted na ito.

"Hi, Karla! May isusuot ka na ba for the party tonight?" tanong ni Belle. "Puwede na siguro 'yong lumang evening dress ko. Ginamit ko iyon noong nag-present ako ng award sa nanalong Miss Teen Beauty sa amin." "Sabagay, maski ano naman ang isuot mo, nagmumukhang bago at expensive dahil kayang-kaya mong i-carry. Siguradong mamumukod na naman ang beauty mo, 'day", masayang papuri nito.

Totoo naman ang tinuran nito. Bukod sa sinasabi ng karamihan na maganda ang hubog ng kanyang katawan, marunong din siyang magdala ng damit; matangkad siya at well-proportioned ang kanyang katawan. Hugis-puso ang kanyang mukha; matangos ang kanyang ilong; bilugan at expressive daw ang kanyang mga mata.

{5.207} (S. 18)
Marami-rami na rin ang nagsasabing malakas ang kanyang dating, lalo na sa mga pagtitipon na dinadaluhan niya. Sa katunayan, pila ang kanyang mga manliligaw; lahat ay nanunuyo at gumagawa ng paraan para makuha ang kanyang atensiyon sa kabila ng katotohanang may boyfriend na siya, si Joshua. Bukod-tanging si Chris ang Making very rude ang pakikitungo sa kanya. Lumapit ito kay Belle; pinisil nito sa baba ang huli.

"Pero para sa akin, sweetheart, ikaw ang pinakamaganda," anito. "Besides, ang tunay na kagandahan ay wala sa panlabas na anyo. Nasa character ng tao. Walang kuwenta ang kagandahan kung ang isang tao'y hindi marunong magpahalaga sa damdamin ng kanyang kapwa." Alam na alam niyang siya na naman ang pinariringgan nito. Pinukol niya ito ng matalim na sulyap. Hindi nakaila I rito ang kanyang ginawi. Nakita niya ang pagtitiim ng mga bagang nito, ang kislap ng galit sa mga mata nito. Pamilyar na iyon sa kanya. Silang dalawa lamang ang nakakaalam ng puno't dulo ng lahat at ayaw na niyang pag-ukulan iyon ng pansin, ayaw na niyang balikan.

{5.208} (S.19)
"Belle, nagugutom na ako. Hindi ako nag-lunch. Maiwan ko muna kayo. Tutal, breaktime na, mag-i-snack muna ako." Paraan lamang niya iyon para matakasan niya ang ganoong sitwasyon. Sayang, wala si Joshua para makasama sana niya. At least, nakakaramdam siya ng security kapag naroon ang kanyang nobyo, naiibsan ang kabigatan ng kanyang kalooban dahil very thoughtful at gentleman ito, taliwas sa mga ipinapakita sa kanya ni Chris. Ang kanyang nobyo ang chief supervising engineer ng kompanya.

Nasa isang one-week conference-training ito sa Canada. Umalis itong may hinanakit sa kanya dahil sa pagtanggi niya sa nais nitong magpakasal na sila. Aywan niya pero talagang hindi pa siya handa, hindi dahil hindi pa siya sawa sa buhay-dalaga-twenty-five na siya, ang edad na sabi ng nakararami na okay na para sa babae para pumasok sa married life kundi, hindi lang niya talaga maintindihan ang kanyang sarili kung bakit hindi maipasok sa kanyang sistema ang pagiging future Mrs. Joshua Carvajal.

{5.209} (S. 20)
"Wait, Karla!" tawag ni Belle. "Nagugutom na rin ako, sabay-sabay na tayong lumabas. Come, .sweetheart, mag-snack muna tayo." Hinila nito ang nobyo nitong halatang napilitan lamang na tumalima.

Hindi ria rin siya nakatanggi. Paano ba niya ipapaliwanag dito na kaya siya mag-i-snack ay dahil umiiwas siya sa boyfriend nito? Nananadya talaga ang pagkakataon;lagi silang pinagsasamang lalaking hanggang maaari ay ayaw na rin sana niyang makita.

Sa isang burger house sa tapat ng kanilang opisina sila nag-snack. Magkatabi angdalawa. Habang kumakain sila ay hindi niya naiwasang sumuiyap sia mga ito. Sa tingin niya ay napakasarap din namang magmahal ang lalaki sa nobya nito. Maasikaso at gentleman ito, tulad ni Joshua.

Sabagay, nakikita naman niya kung paano ito makisama sa1 iba pang babaeng kasama nila; mabait, thoughtful at magalang ito. Sa kanya lang nagpapakita ito ng pangit na bahagi ng pagkatao nito.Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit parang may pinong kirot na humaplos sa kariyang puso.

"Balita ko, kailangan n'yo pang bumalik sa Santa Barbara bago ka i-promote sa managerial position, sweetheart. Pinaplantsa na lamang daw ng management ang lahat bago simulan ang construction ng project," wika ni Belle pagkatapos nitong sumipsip sa straw sa bote ng soft drink nito.

"Okay lang," anang lalaki. "Pero dahil nasa actual survey stage na ang project, I want a more devoted and more dependable partner in monitoring it. Puwede sigurong i-request ko sa management na ibang project coordinator naman ang makasama ko."Muntik na siyang masamid.

"Bakit naman? Maganda nga ang team ninyo, eh. Lagi n'yong naa-accomplish ang assignment n'yo before the given deadline. At wala pa kayong pumalpak na trabaho. Ayaw mo bang kasama si Karla? Aba, 'yong ibang lalaki rito, nagkakandarapa para lamang makasama siya sa mga field assignments. Aren't you proud na isang magandang babae ang katrabaho mo? Alam mo, sweetheart, kung hindi nga lang alam kong boyfriend ni Karla si Engineer Carvajal, magseselos ako sa kanya. Nakaka-insecure ang beauty niya." "I'm really wondering, Belle, kung bakit hindi nakikita ng boyfriend mo ang mga naiko-contribute ko sa trabaho. As if nagiging tau-tauhan lang ako sa pagganap sa mga trabaho namin," punung-puno ng hinanakit na wika niya. "I didn't mean anything. Gusto ko lang na maiba naman ang ka-partner ko.Baka mas maging maganda pa ang resulta." Nakatingin ang lalaki sa kinakain nitong lomi nang sabihin nito iyon. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Gaano man kahaba ang pisi niya sa lalaking ito, darating at darating din siya sa dulo.


3 Kanonische - nichtkanonische Reihenfolge / Ayos na Karaniwan - Kabalikan

Luma at kasalukuyang daglat
LumaBago
P-PP-PPariralang panaguri
P-SP-TPariralang paniyak
P-AP-KPariralang pandako
P-VP-DPariralang pandiwa
A/NPangnagdaan
E/KKasalukuyan
F/HPanghinaharap
N/WPawatas
P-NP-NPariralang makangalan
P-JP-UPariralang pang-uri
P-EP-ODPariralang pangkaroon
P-A/EP-ODPariralang pangkaroon
CS-Sugnay
/PSPTPagkakasunud-sunod na karaniwan: Panaguri - Paniyak
/PSPPTPPagkakasunud-sunod na karaniwan: Panaguri - Paniyak - Panaguri
/YPSYPTPagkakasunud-sunod na karaniwan: Panaguring may ay - Paniyak
/YPSPYPTPPagkakasunud-sunod na karaniwan: Panaguring may ay - Paniyak - Panaguri
/SYPTYPPagkakasunud-sunod na kabalikan: Paniyak - Panaguring may ay
/ICGGPanggitaga (Panaguri - (Paniyak) - Panaguri)
/P0P0Sugnay na walang paniyak
/YP0YP0Sugnay na walang paniyak (may ay ang panaguri)
VA VaDTPandiwang tahasan
VP VpDBPandiwang balintiyak

  {5.201} - {5.203}
P-PP-S  D 
P-VP-N/PSVaNawala na ang kanyang antok.
P-VP-N/PSPVa Nagtimpla siya ng kape.
P-VP-N/PSVaNagulat siya nang ...
P-VP-N/PSVa... magsalita mula sa kanyang likuran si Chris.
P-JP-N/PS-Hindi naman malakas ang tono nito,
P-JP-V/YPS- pero para sa kanya ay daig pa niya ang minura at sinigawan.
P-VP-N/PSPVABiglang umakyat ang dugo sa kanyang ulo.
P-VP-N/ICVaKailan ka pa nagkaroon ng tolerance sa mga ginagawa ko?
P-VP-N/PSVaSumosobra ka na!
P-NP-V/PSVPAno ba ang ipinagkukukot ng loob mo at ...
P-VP-N/PSVanagdabog ka pa kaninang may bisita ako?
P-VC/PSVp Baka nakakalimutan mong ...?"
P-JP-N/PS-...opisyal ang bisita ko kanina.
P-VP-N/PSVPHindi sinadyang nalaglag ang wood carving na nasa side table ...
P-VP-N/PSVa... nang tumalon ang pusang alaga ng caretaker dito.
P-JP-N/PS-Habang nananatiling sarado ang isip mo sa mga paalala,
P-VP-N/ICVa hindi tayo magkakasundo.
P-VP-N/PSPVPSinabayan niya iyon ng pasok sa kanyang kuwarto
P-VP-N/PSVPisinara niya nang malakas ang pinto
P-VP-N/PSPVPpagkatapos niyang pukulan ito ng matalim na irap.
P-VP-N/ICVaHindi siya makatulog dahil sa galit at pagkainis dito.
P-VP-N/ICVPInip na inip na siyang matapos ang assignment nilang ito.
P-VP-N/PSVPPero matapos man ito, tiyak na may mga kasunod pa at alam niyang sila pa rin ang tiyak na magkakasama.
P-A/E-/P0-
P-VC/PS-
P-NP-V/PSVa
P-A/EP-N/PSVPPara walang masabi ito
P-VP-N/ICVamaaga siyang naghanda para sa lakad nila kinabukasan.
P-JP-N/IC-Marunong ka rin naman palang gumayak sa tamang oras.
P-VP-N/PSVaNagpanting ang kanyang mga tainga.

KarlaP-PP-SReihenfolge VA - VP
P-VP-JP-...P-NCP-... /PS(P)/YPS/SYP/IC/P0 VAVaVPVp
121542423 2210611137 1

  {5.203} - {5.206}
P-PP-S  D 
P-VP-N/PSVaNagulat pa ito nang paglabas nito ng kuwarto
P-VC/PSVpay nakita nitong naghihintay na siya sa sala.
P-VP-N/PSVa
P-VP-N/PSVaGusto sana niyang maging maganda ang araw niya
P-VP-N/PSVPpero sinira na nito iyon umaga pa lang.
P-NP-V/PSVaAno ba talaga ang gusto mong mangyari?
P-VP-N/ICVpHindi kita maintindihan.
P-JP-N/PS-Sala ka sa lamig, sala ka sa init.
P-JP-N/IC-hindi ako manhid at lalong hindi ako tanga.
P-VP-N/PSVP Alam ko ang totoong papuri at alam ko rin ang insulto.
P-VP-N/ICVPHindi naman kita pinipilit na maniwala.
P-VP-N/PSVPKung puwede nga lang sanang tanggihan ang management kapag pinagsasama nila tayo, 'yon ang number one na gagawin ko.
P-VP-N/PSVP
P-NP-N/PS-
P-NP-N/PS-Delubyo para sa kanya ang tatlong linggong ...
P-NP-N/PS-Laking pasalamat niya nang dumating ang araw na pabalik na sila sa Maynila.
P-VP-N/YPSVASa main office ay masayang sumalubong sa kanila si Belle.
P-VP-N/PSVPIniabot dito ng lalaki ang mga sariwang prutas.
P-VP-N/PSPVAHumalik ito sa pisngi ng lalaki.
P-VP-N/PSVPIniiwas niya sa mga ito ang kanyang tingin.
P-VP-N/PSVp Ayaw niyang nakikita ang matamis na pagtitinginan ng mga ito.
P-VP-N/PSVP... habang pinupunasan ang pawis ng kasintahan nito.
P-VP-N/ICVaPero kung hindi siguro ako naging determinado ...
P-VP-N/PSVPbaka masira ang kompanya sa target date.
P-VP-N/PSVPHindi ko kasi maintindihan ang ilang empleyadong ...
P-NP-V/PSVPParang sila ang hihintayin ng oral kung magsikilos.
P-VP-N/PSVPParang gusto niyang pilipitin ang leeg ng lalaki.
P-VP-N/PSVPNasira lalo ang kanyang sira nang mood.
P-VP-N/PSVa... ngunit nagtimpi na lamang siya.
P-VP-N/PSVa... kung natutuwa o nalulungkot siya sa kaalamang ...

KarlaP-PP-SReihenfolge VA - VP
P-VP-JP-...P-NCP-... /PS(P)/YPS/SYP/IC/P0 VAVaVPVp
223252712 25104027133

KarlaP-PP-SReihenfolge VA - VP
P-VP-JP-...P-NCP-... /PS(P)/YPS/SYP/IC/P0 VAVaVPVp
121542423 22106111371
223252712 25104027133
Gesamt44795135 4720101320204
73 %12 %15 %86 %5 %9 % 78 %3 %017 %2 % 6 %43 %43 %8 %

4 Einzeldaten Taglish

  {5.201} - {5.203}
500N-Nawala na ang kanyang antok.
400N-Nagtimpla siya ng kape.
1000N-Nagulat siya nang magsalita mula sa kanyang likuran si Chris.
121-DEMay maidadahilan ka na naman siguro bukas kapag late kang nagising.
810DEAlalahanin mo, malayo ang Barangay San Pascual na destinasyon natin bukas.
811DEHindi ko na ito-tolerate ang pagiging unprofessional mo.
1800N-Hindi naman malakas ang tono nito, pero para sa kanya ay daig pa niya ang minura at sinigawan.
700N-Biglang umakyat ang dugo sa kanyang ulo.
1220DEAt kailan ka pa nagkaroon ng tolerance sa mga ginagawa ko, Mr. Ferrer?
300D-Sumosobra ka na!
1500D-Ano ba ang ipinagkukukot ng loob mo at nagdabog ka pa kaninang may bisita ako?
510NEIkaw ang nagpapakita ng unprofessionalism.
660DSWe should act accordingly and professionally.
800D-Baka nakakalimutan mong opisyal ang bisita ko kanina?
400N-aniya, mataas ang boses.
940DSI'm just reminding you, Karla, dahil nandito tayo para magtrabaho.
12120DSAnd don't accuse me of things that I'm not capable of doing.
1850DEHindi sinadyang nalaglag ang wood carving na nasa side table nang tumalon ang pusang alaga ng caretaker dito.
1310DILook, habang nananatiling sarado ang isip mo sa mga paalala, hindi tayo magkakasundo.
220DISo what?
800N-Sinabayan niya iyon ng pasok sa kanyang kuwarto;
1400N-isinara niya nang malakas ang pinto pagkatapos niyang pukulan ito ng matalim na irap.
900N-Hindi siya makatulog dahil sa galit at pagkainis dito.
1010NEInip na inip na siyang matapos ang assignment nilang ito.
2000N-Pero matapos man ito, tiyak na may mga kasunod pa at alam niyang sila pa rin ang tiyak na magkakasama.
1200N-Para walang masabi ito, maaga siyang naghanda para sa lakad nila kinabukasan.
1600N-Nagulat pa ito nang paglabas nito ng kuwarto ay nakita nitong naghihintay na siya sa sala.
1100D-Marunong ka rin naman palang gumayak sa tamang oras. Mabuti naman.
500N-Nagpanting ang kanyang mga tainga.
1600N-Gusto sana niyang maging maganda ang araw niya pero sinira na nito iyon umaga pa lang.

 NarrativDirekte Rede
GesamtEngl morphEngl morphGesamtEngl morph Engl morph
Wörter15020137351
Prozent100 %1 %0 %100 %26 % 1 %


Die filipinische Sprache von Armin Möller
http://www.germanlipa.de/text/karla.html
040107 / 220719

Ende / Wakas   Karla

↑↑   Werkstatt / Gawaan   Ugnika