Werkstatt
Cecilio Lopez   The Tagalog language:
An outline of its psychomorphological analysis

Von Armin Möller

   
1 Einleitung Grundzüge der filipinischen Syntax
Werkstatt   Titelseite Filipino
2 Einzeldaten: Arrangements of thoughts

1 Einleitung

Quelle: Cecilio Lopez: The Tagalog language: An outline of its psychomorphological analysis
Diese Arbeit aus 1940 befindet sich in
Constantino, Ernesto: Selected Writings of Cecilio Lopez in Philippine Linguistics {T1Q Lopez Psy}

In den nachfolgenden Tabellen werden die Beispielsätze des Abschnittes Arrangement of thoughts analysiert.


2 Einzeldaten: Arrangements of thoughts

Lopez Psy 1
P-PP-SRF 
P-NP-N/SYPAng saging ay halaman
P-NP-N/SYPSi Perdr'y pare.
P-NP-N/SYPAng bahay na malaki ay simbahan.
P-NP-N/SYPAng asing maputi ay mahal.
P-JP-N/SYPSi Pedro'y batang matalino.
P-JP-N/SYPAng bahay ni Huwan ay malaki.
P-NP-N/SYPAng simbahan ay bahay ng Diyos.
P-JP-N/SYPAng upa kay Pedro'y malaki.
P-VP-N/SYPAng gubernador ay naparoon sa Maynila.
P-VP-N/SYPAng Pedro'y nanggaling sa Maynila.
P-NP-N/PSPare si Pedro.
P-NP-N/SYPAng malaking bahay ay simbahan.
P-VP-N/SYPAng gubernador ay sa Maynila naparoon.
P-NP-N/PSPare ba si Pedro?
P-NP-N/PSAlin ba ang anak mo.
P-VP-N/PSGumawa ka ng bahay!
P-NP-N/SYPSi Pedro'y hindi pare.
P-NP-N/PSHindi pare si Pedro.
P-NP-N/SYPSi Pedro ba'y hindi pare?
P-A/EP-N/SYPSi Huwan ay may sakit.
P-A/EP-N/SYPSi Huwan ay walang sakit.
P-VP-N/ICHuwag kang gumawa ng bahay.
P-VP-N/SYPKami'y kumakain ...
P-VP-N/SYP... at kayo'y naglalaro.
P-JP-N/SYPSiya'y nakaupo't ...
P-JP-N/SYP... ako'y nakatayo.
P-NP-N/SYPSi Huwan ay kapitan, ...
P-NP-N/SYPsi Pedro'y tenyente.
P-VP-N/SYPSi Maria'y naglilinis ng bahay ...
P-VP-N/SYP... habang si Huwana'y nagluluto.

ArrP-PP-SReihenfolge  
P-VP-NP-JP-AP-...P-NP-VCP-... /PS(P)/YPS/SYP/IC/P0  
191452030 000502410  

Lopez Psy Arr 2
P-PP-SRF 
P-VP-N/SYPHabang si Huwana'y nagluluto ...
P-VP-N/SYP... si Maria'y nagluluto ng bahay.
P-VP-N/SYPSi Tomas ay umakyat sa bubungan ng bahay ...
P-VP-N/PS... upang tanawin ang sunog.
CP-N/SYPAng isip mo'y (balat ng itlog ito).
P-NP-N/PS... balat ng itlog ito
P-VP-N/PSNakita nila ang isang dalagang ...
P-V-/PO... naliligo sa tabi ng isang balon.
P-VP-N/SYPSi Maria'y umiiyak na ...
P-VP-N/PS... masakit ang ulo niya
P-VP-N/SYPSi Pedro'y pumasok sa mahirap na gawain.

ArrP-PP-SReihenfolge  
P-VP-NP-JP-AP-...P-NP-VC P-.../PS(P)/YPS/SYP/IC/P0 
1914520300 00502410 
291001100 0040601 
Gesamt1815521400 00903011 
44 %37 %12 %5 %2 %100 %0 0022 %072 %3 %3 %  

Die filipinische Sprache von Armin Möller   http://www.germanlipa.de/text/lopez_psy.html   07. Oktober 2004

Die filipinische Sprache - Ende Lopez Psy

Seitenbeginn   Titelseite Texte   Titelseite Filipino   Ugnika