Werkstatt-Korpus / Pagtitipong Paggawaan
Gapos sa Puso

1 Einleitung / Pambungad
3 Texte / Mga Kasulatan


1 Einleitung / Pambungad

Patron, Elena M.: Gapos sa Puso
Quelle / Pinagmulan → {16A-2 Gapos}.


3 Texte - Mga Kasulatan

  {3.1}
Magara ang kotseng humimpil sa tapat ng isang malaking gusali sa Makati. Bumaba ang nagmamaneho. Binuksan ang pinto sa likuran. Iniluwa ng binuksang pintuan ang sakay na mapaghahalatang siyang among tsuper. Isang babae, si Talia. Miss Talia Cuertpo. "Bakit ba ganito?" Napakalakas ang bulong na dapat sana'y sa sarili lamang iniukol ni Talia. "Ang alin, Ma'm?" Inakala ng tsuper na siya ang kinakausap ng dalagang amo. Humakbang nang palayo si Talia. Napakamot na lamang sa batok ang tsuper. Bakit ba ganito? Waring may ipinaghihimagsik si Talia. Sa anyo - sa gayak at sa tindig, sa kilos - ay mahihinuhang may mataas na tungkulin si Talia sa pinasok na tanggapan. "Good morning, Ma'm..." "'Morning, Miss Cuerpo." "Magandang umaga po, Ma'm." Buhat sa elevator hanggang sa pasilyong nilakaran, hanggang makapasok ng tanggapan ay salimbayan ang magagalang na pagbati ng mga nakakasalubong ni Talia. Boss nga siya sa upisinang iyon. Pabagsak na naupo si Talia sa swivel chair sa harap ng kanyang executive desk.  

  {3.2}
"Coffee, Ma'm?" Lumapit agad ang kanyang kalihim, si May. Magalang na inilapag ang isang puswelong umuusok na kape sa hapag ni Talia. Nakapatong sa katernong platito ang puswelo. Sa gilid ng platito ay may isang kendi. Kabisado na ng kalihim ang kanyang amo. Pagkaraang uminom ng kape, isinusubo ni Talia ang kendi. Pampaalis daw iyon ng di-kanais-nais na amoy na naiiwan ng kape sa bibig. Tiningnan ni Talia ang kape, umiling. "Itabi mo na lang 'yan. O inumin mo." "Pero, Ma'm Starbuck ho ito," pasubali ni May. "Bakit, babara ba 'yan sa lalamunan mo o ng sinumang iinom?"  

  {3.3}
Nakangiti si Talia, nguni't bahagyang tumigas ang kanyang tinig. Dinampot ni May ang puswelo ng kape, kasama na siyempre pa ang platito. "Wala yata sa mood," usal sa sarili ng kalihim habang lumalayo. Ilang araw nang gayon si Talia, napapansin ni May. Wala ang dating sigla. Waring may kimkim na ngitngit ... kung saan at kung kangino. "Wait, May," tawag ni Talia sa kalihim. Pinaka-cancel ng dalaga ang lahat ng kanyang mga appointments. Bitbit ang handbag na humakbang patungong pintuan si Talia. Mabibilis ang kanyang mga hakbang. Gayong wala namang hinahabol. Wala namang kausap na kakatagpuin.  

  {3.4}
Malapit sa gusaling kinaroroonan ng kanyang tanggapan ang isang malaking shopping mall. Doon nagtungo si Talia. Bumagal ang kanyang paghakbang. Paminsang-minsangtumitigil, natitigagal. Bakit nga ba ganito? Maganda siya. Mukha, katawan. Maraming humahanga sa kanyang magandang mukha. Lalo't nakatawa siya, na pati mga mata'y nakikingiti. Ang kanyang katawan, nakakatawag-pansin din. Nguni't bakit nga ganito? Nagdalaga siya. Nag-tin-edyer. Nag-aral sa kolehiyo. Wala isa mang anak ni Adan na nagkamaling manligaw sa kanya. Iyon ang maraming araw nang ipinag-aalburuto ni Talia.  

  {3.5}
Tatlong kaibigan niya ang nagsipag-asawa na. At ang isa'y ikakasal na rin sa susunod na buwan. Kinuha pa siyang abay. Always a bridesmaid.. .never a bride! "Nakakainis na!" Naghihimagsik si Talia. Nguni't sino ang kanyang paghihimagsikan? Ang kanyaag sarili na rin? O ang tadhana? Lalong nakadarama ng todong lungkot, ng kawalang pag-asa si Talia kapag nakakakita ng pare-parehang naglalakad. Babae at lalaki. Bakit bukod-tangi yata siyang hindi binigyan ng kapareha ng Tadhana?  

  {3.6}
Sinadya ni Talia na sa isang tanyag na fast-food eatery magmeryenda. Dito, lantad siya sa maraming tao. Baka may makapansin sa kanya. Baka may maakit sa kanyang anyo. Puno ng mga kumakain ang fast-food eatery. Nagkapalad si Talia na masolo ang isang hapag, Gumagala ang paningin ng dalaga habang tamilmil na sumusubo. Tumawag ng kanyang pansin ang isang parehang nagsusubuan pa, habang malagkit na nagtititigan. Oo, inggit siya!  

  {3.7}
Hindi na niya matatagalan ito. Nguni't bago nakatayo si Talia ay may lalaking lumapit. "May I join you?" Tiningnan ni Talia ang lalaki. Mataas, disente ang anyo. "Wala na kasing bakanteng mesa," nakakaakit maging ang tinig ng lalaki. Naupo na ang lalaki bago muling nagsalita. "Gusto kong matikman 'yong offer nila na chowfan. Dito lang yata meron no'n." Wala nga sa malalaking restoran ng chowfan.  

  {3.8}
Lumikot ang isip ni TaUa. May sinasabi ang lalaking ito! Ipinagpatuloy ng dalaga ang pagkain ng spaghetti. "If you won't mind, I'm Menlo. Menlo Toribias. And you are ..." Nakangiti ang lalaki. "Talia. Talia Cuerpo." Walang gatol na pagpapakilala ng dalaga sa sarili. Baka ito na ang kanyang kapalaran. Baka dininig na ang kanyang mga panalangin... ang makatagpo ng lalaking makakasama habambuhay. Baka... A, maraming baka.  

  {3.9}
Kinatatakutan ni Talia ang pagtanda nang nag-iisa. At parang ikinahihiya niyang matawag na "matandang dalaga". Talumpong-taong gulang na siya. Naghahabol na siya para abutan ang huling biyahe. "May kausap ako... business deal. Di sumipot. Suwerte naman... nagkakilala tayo." Nakakaakit talaga ang tinig ni Menlo. Muling sumubo ng spaghetti si Talia.  

  {3.10}
Babagalan niya ang pagkain. Para magkausap sila nang matagal... ng lalaking ito. Ni Menlo. Menlo Toribias. Tumunog ang cell phone ni Talia. Kinuha niya sa kanyang handbag. Bagabag si Talia habang nagsasalita. "Ipalabas mo'ng kotse. Sunduin 'ka mo ako rito sa..." Sinabi ng dalaga kung saan siya naroon. Natalos ni Menlo ang suliraning itinawag ni May. Inatake ang ama ni Talia. Kailangang isugod sa pagamutan. "Ako na'ng maghahatid sa 'yo. Huwag ka nang pasundo. Kailangan ang mabilis na aksiyon." Napakabait ni Menlo. Maginoong-maginoo. Sa pag-aalalay kay Talia habang lumalakad sila.  

  {3.11}
Sa pagtawid, patungo sa parking area kung saan naroon ang sasakyan ni Menlo. "Relax," banayad na sabi ni Menlo nang tumatakbo na ang sasakyan. "Walang mangyayaring masama sa Dad mo." Malakas ang air-conditioner ng sasakyan. Kasabay na isinasabog ng lamig ang halimuyak ng tiyak ni Talia na mamahaling air-fresherner. Hindi umiimik si Talia. Waring may nakabara sa kanyang lalamunan. Totoo ba ang nangyayaring ito?? Hindi Panaginip lang? Hindi pag-iilusyon?  

  {3.12}
Nanunuot sa puso ni Talia ang mga titig ni Menlo. Nag-iinit wari ang buo niyang katawan. Nguni't bakit parang ibig niyang mangatal? Nalimot ni Talia ang pag-aalala sa ama. Inaagaw ang buo niyang kamalayan ng katabing lalaki. Ni Menlo. Menlo Toribias. "Salamat at nagtiwala kang sumama sa akin," pati tinig ni Menlo ay may pang-akit kay Talia. "Ako nga ang dapat magpasalamat sa 'yo," mahinang pakli ng dalaga. "Malaking tulong itong ginagawa mo. Lumalakas ang aking loob."  

  {3.13}
Bahagyang naigtad si Talia nang pumatong sa kanyang kaliwang balikat ang kanang kamay ni Menlo. Tumapik-tapik ang kamay. "Basta ikaw," halos pabulong ang pagsasalita ni Menlo. Lumundag ang puso ng dalaga. Napatingin si Talia kay Menlo. Nagkasalubong ang kanilang mga titig. Muling lumundag ang puso ng dalaga. Ngayon lang niya nararanasan ang gayon. Hindi na ba siya magtatanong buhat ngayon... Bakit ba ganito? Hindi na yata pagkakaabalahang isipin pa ni Talia kung sino talaga si Menlo. Kung ano ang tunay na pagkatao nito. Kung binata. Kung sadyang mapagkakatiwalaan. Kung...
Subaybayan!
 


Armin Möller   http://www.germanlipa.de/text/gapos.html
... - 220714

Ende / Wakas   Gapos sa Puso

↑↑   Werkstatt / Gawaan   Ugnika