Doctrina Christiana 1593
 
Bahagi ng tunay na sipi ng Doctrina Christiana ang larawang nasa kaliwa. Inilalarawan ang simula at wakas ng Ama Namin. Ang dalawang hanay sa ibaba ang simula ng Ama Namin sa wikang Tagalog sa pamamagitan ng palatinikang Baybayin.

Ang Doctrina Christiana ang unang aklat na naglimbag sa Pilipinas noong 1593. Inilalahad ang katesismong Katoliko sa tatlong anyo. Una sa wikang Espanyol, pangalawa sa Tagalog na ginagamit ang karaniwang titik na Latino at ikatlo sa Tagalog na ginagamit ang palatitikang Baybayin.

Das Bild links ist ein Ausschnitt aus einer Faksimilile-Kopie der Doctrina Christiana. Dargestellt sind Anfang und Ende des Vaterunser in Tagalog. Die unteren beiden Zeilen sind der Beginn des Vaterunser in Tagalog in der Baybayin-Schrift.

Die Doctrina Christiana ist das erste Buch, das 1593 in den Philippinen gedruckt wurde. Der katholische Katechismus wird in drei Formen dargesellt. Zunächst in spanischer Sprache, dann in Tagalog mit lateinischen Buchstaben und schließlich in Tagalog unter Verwendung des Baybayin-Alphabets.

Balik sa Ugnika (Fisyntag) - pahinang pamagat ni Armin Möller www.germanlipa.de