Wir lernen Deutsch Pag-aralan natin ang Deutsch

Wichtelmännchen ✿ 2.1
e - i

Sa wikang Aleman, iba't iba ang dalawang patinig na <e> at <i> na dapat mahigpit na ibukod.

Wer geht mit der Schwester im Februar den Weg neben den fernen Bergen? Sino ang pupunta kasama sa kapatid na babae sa daan sa tabi ng mga bundok na malayo sa Pebrero?
Wir gingen mit dir am Dienstag zur Wiese, weil hier viele Kinder sitzen. Pumunta kami kasama ka sa damuhan noong Martes dahil dito maraming bata ang umuupo.
Wer liebt, der lebt gut. Namumuhay nang magaling ang nagmamahal.
Der Bergsteiger gibt dir die Feder. Ibinibigay ng taong taga-bundok ang palahibo ng ibon sa iyo.
Wer sind Sie? Sino po kayo?
Ich sehe was, was du nicht siehst. Bagay na hindi mo nakikita ang nakikita ko.


Leitseite Wir lernen Deutsch     Ugnika ↑ ↑     18. August 2020  


↑ ↑

17. August 2020