Kabihasnang Pilipino M - N

Mapupulang :Mata = Bindehautentzündung

Conjunctivites ang tawag na mediko para sa mapupulang mata. Puwedend dahil sa bakterya, virus o allergy ang mamumula ng mata. Kung may kasamang pagluluha at walang napupundar na muta ang pamumula ng mata, ito ay dulot ng virus. Kung ito naman ay may kasamang paghahatsing, pananakit ng ulo, lagnat at matinding pagluluha, ito ay maaaring dala ng allergy. Pero dulot ng bakterya ang karaniwang mapupulang mata. Anu-ano ba ang sintoma nito?

Puwede mahawahan ang kabilang mata kung nasalat ng daliri ang may-sakit na mata at nakuskos na ang ibang mata, o nakigamit ng panyo ng isang taong may matang mapupula. Mabisa ang mga gamot-patak na antibiyotika. Sa loob lamang ng 5 - 7 araw ay magaling na ang pamamaga. Hindi dapat kinukusot ang mata. Ugaliin ang madalas na paghuhugas ng kamay.

Konjunktivitis ist die medizinische Bezeichnung für Bindehautentzündungen. Ursachen sind Bakterien, Viren, Pilze; chemische oder physikalische Reize (Verätzung, Rauch usw.); Allergien. Während in Deutschland Virusinfektionen überwiegen, handelt es sich in den Philippinen in der Regel um eine bakteriell verursachte Entzündung mit folgenden Symptomen:

Das andere Auge kann angesteckt werden, wenn das kranke Auge berührt wird und dann das gesunde Auge gerieben wird, oder wenn man das Taschentuch eines Kranken verwendet. Wirksam sind Antibiotika. Nach 5 - 7 Tagen verschwindet die Entzündung. ... Öfteres Händewaschen ist nützlich.


Mga :Materyales at Pananim na Di-nakakain = Werkstoffe und technische Nutzpflanzen

abakạ
apog
bubog
goma
kristạl
luyang-dilạw

Pananim na ay ginagamit sa gawaan at industriya.


Palapantayang Metriko (:Metro) = Metrisches Maßystem

Pandaigdig na palapantayan ng pagsukat (ISO 1000). Ginagamit sa buong mundo (maliban sa USA).
Palapantayang metriko: Kasaysayan sa daigdig
Linikha sa Pransa (panahon ng Pransang Himagsikan 1789). Isinagawa sa Europa sa panahon ng 1800 - 1900. Isinagawa sa Ingglatera sa panahon ng 1950. Isinagawa sa Asia sa panahon ng 1850 -1950.
Palapantayang metriko: Kasaysayan sa Pilipinas
Isinagawa sa Pilipinas sa panahon 1850 - 1898. Pinalitan sa (makalumang) pambansang sistema ng USA (inch, US-galon, pound). Ngayon mabagal na isinasagawa ulit.
Mga katangian ng palapantayang metriko
Desimal ang palapantayan (ginagamit ang mga bilang 10, 100, 1000, 0.01, 0.001)
Pantay-pantay (halimbawa: 1 J = 1 Nm = 1 Ws).
Ginagamit sa halos na buong daigdig (maliban sa USA).

Mga palakihang pampisika at mga pamantayan nito sa palapantayang metriko

Haba {*}: metro (m)
Rabaw: metro kuwadrado (m2)
Laki: metro kubiko (m3)
Laman: litro (l)

Panahon {*}: saglit (s)
Dalasan: hertz (Hz)
Tulin: metro bawat saglit (m/s)
Timbang {*}: gramo (g)
kakapalạn (g/cm-3)

Kapal-daloy {*}: ampere (A)
Dami: wattsaglit (Ws)
Lakas: watt (W)

Init {*}: kelvin (K)

Lakas ng ilaw {*}: candela (cd)

Mole {*} (mol)
Lakas (bigat): newton (N)
Enerhiya: joule (J)
Tindi (ng bigat): pascal (Pa)
{*} = Saligang palakihan.


Mga unlapi sa mga pamantayan ng palapantayang metriko

Giga G
= 1 000 000 000 = 109
5 GB = limang gigabyte ≈ 5 000 000 000 byte (haba ng talaksan). Hindi pamantayan ng palapantayang metriko ang byte.
Mega M
= 1 000 000 = 106
12 MV = labindalawang megavolt = 12 000 000 volt (kidlat sa pagitan ng lupa at ulap)
kilo k
= 1 000 = 103
50 kg = limampung kilogramo = 50 000 gramo (sako ng bigas)
--- = 13 m = tatlong metro (tela sa damit)
senti c
= 1/100 = 10-2
25 cm = dalawamput-limang sentimeter = 25/100 = 0.25 metro (haba ng paa)
mili m
= 1 / 1 000 = 10-3
320 ml (320 mL) = 320 mililitro = 320/1000 = 0.320 litro (maliit na bote ng beer)
mikro μ
= 1 / 1 000 000 = 10-6
120 μm = 120 mikrometro = 120/1000 000 metro (kapal ng buhok ng tao)
nano n
= 1 / 1 000 000 000 = 10-9
570 nm = 570 nanometro = 570/1000 000 000 metro (habang-alon ng dilaw na ilaw)
piko p
= 1 / 1 000 000 000 000 = 10-12


Pagsulat ng mga daglat ng palapantayang metriko (ISO 1000):Negosyo = Handel und Geschäft

bawas
bumibilị
gạstos
gugol
halagạ
kita
nagbibilị
napagbilhạn
paghahatịd
pakinabang
resibo
singịl
tindạ
palatuusan
pananalap
tagatustọs
tawad
tinggạl
tubo

✦ Pera

Napagbilhan, tubo at pakinabang

May tatlong baitang ng kita sa negosyo: Napagbilhan, tubo, at pakinabang. Ang pakinabang lamang (pagkakabayad ng lahat na gastos) ay puwedeng ilabas sa negosyo. Puwedeng gamitin ang pakinabang ng may-ari para sa kanyang sarili, para sa buwis niya at para sa mga kanyang hanapbuhay.

+Napagbilhan (benta, 'sales')
Salaping nagbayad ng bumibili
1000 PHP
-Halagang binili
Salaping nagbayad sa tagatustos
700 PHP

=Tubo ('margin')
Salapi bago bayaran ang lahat na gastos
300 PHP
-Mga gastusin ng negosyo
Suweldo, ilaw, telepono abp.
250 PHP

=Pakinabang (malinis na kita, 'profit')
Salapi para sa may-ari.
50 PHP

In philippinischen (Klein-) Betrieben wird häufig nicht deutlich zwischen Einnahmen, Gewinnspanne und Gewinn unterschieden, was in der Regel zu hohen Geldentnahmen und ständiger Unterkapitalisierung führt. Auch sprachlich sind diese Begriffe nicht genau getrennt.


Mga Pangalan (:Ngalan) = Vornamen

Filipino Espanyol
= Spanisch
Inggles
= Englisch
Lalaki
= Männlich
Samadhi Pandoy {W Samadhi}Edgardo Jesus Jose Nap Rico Sergio Vir Charles Joe Ryan
Babae
= Weiblich
Ligaya Nene Ana Elena Gilda Maria Nimfa Nova Paola Rita Reina Lily Rose Melody Sunshine


:Niyog = Kokospalme

niyọg: Kokospalme (Cocus nucifera), ausgereifte Kokosnuss.

bao
buko
bunọt
gatạ
lambanọg
latịk
makapun
sabạw ng buko
sapal
tub
ubod
uwạng


Armin Möller   http://www.germanlipa.de/bh/bh_MN.html
08 Hulyo 2019 - 07 Pebrero 2021

Wakas Kabihasnang Pilipino M N

↑↑   A-Z   Ugnika