6K Mga Pangabit sa Mga Pandiwa
(Talaksan 6K/03)

{6K-3261}   Katungkulang panlunan bilang pantuwid

 
[1]umalịsUmalis ako ng Kinaway ... (Pansemantikang panlunan ang katungkulan, hindi tagatiis.) {13K-5311 Σ}{DT10/fg|fn}
[2]lumuwạsKaya't naisipan kong lumuwas ng Maynila kung saan siya tumitigil. {W Damaso 4.2} {DT10/fg|fn}
[3]umuw Uuwi na ako ng bahay.{DT10/fg|fn}
[4]pauw Pauwi na ako ng bahay nang may mapansin ako. {W Piso 3.1} {U P-W}

{6K-3291}   Katungkulan ng kagamitan bilang pantuwid

 
[1]balutin Maaaring balutin ng mga diyaryo ang tinapa upang di-mangamoy. {DB10/ft|fm//
DB20}
[2]balutan Binalutan niya ng papel ang regalo. {DB20/ft|fg|fm}
[3]dalhịn Dadalhin ko ng sipit ang isda sa mesa. {DB20/ft|fg|fm}
[4]haluin Hinahalo niya ng kutsara ang asukal sa kanyang tsa. {6-3.5 [53]} {DB21/ft|fg|fm|fn}
[5]hugasanHugasan mo ang paa ng mainit na tubig.{DB20/ft|fg|fm}
[6]hinawạnHinawan mo ang paa ng mainit na tubig.{DB20/ft|fg|fm}

Sa pangungusap na [5 6], maaaring panlunan ang katungkulan (sa halip ng katungkulan ng kagamitan).Wikang Filipino ni Armin Möller   http://www.germanlipa.de/wika/ug_V_03K.htm
10 Oktubre 2010 / 24 Agosto 2013 *Ayos

Palaugnayan ng Wikang Filipino - Wakas ng 6K Pangabit sa Mga Pandiwa (Talaksan 6K/03)

6/01 6/02 6/03 6/04 6/05 6/06 6/07 6/08 7/09 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14
6K/01 6K/02 6K/04 6K/05 6K/06 6K/07 6K/08 7K/09 7K/10 7K/11 7K/12 7K/13 7K/14
Simula ng talaksan   Palaugnayan   Fisyntag