10K Mga Pangabit sa Mga Pang-abay
(Talaksan 10K/3)

{10K-511 Σ}   Mga pagsusuri ng pangungusap: hindi at wala

[1] Hindi siya utusan.
hindisiyautusan 
AHTN

Itinatanggi ang katangiang maging utusan.
 
[2] Wala siyang utusan.
walasiyangutusan
L.TK/DHT.TLN

Itinatanggi ang "pagkamay-ari" ng utusan.

{10K-512 Σ}   Mga pagsusuri ng pangungusap: hindi at wala

[1] Hindi nasa hardin ang kapatid ko. [0]
hindinasahardinangkapatidko  
AL.TKN/EsTTNTW.HT

Itinatanggi ang katangiang "mamalagi" sa hardin.
 
[2] Wala siya sa hardin. [++]
walasiyasahardin
UHTMAN/Es

Itinatanggi ang "pamamalagi" sa hardin.

{10K-513 Σ}   Pagsusuri ng pangungusap: hindi

Hindi pa kaya ng isang sanggol ang lumakad at magsalita.
hindi pa kaya ng isang sanggolang lumakad at magsalita
{P-P=P-U}{P-T=P-D}
hindipakayangisangsanggol anglumakadatmagsalita
AA/HTUTWU.TLNTT DT00/WKDT00/W

Itinatanggi ang katangian.

{10K-531}   Mga pangungusap na halimbawa: Pagtanggi sa pamamgitan ng hindi o wala

 
Pag-iral o pagkakaharap
[1]Walang tindera dito.
[2]Wala akong makita. (Paggamit ng pawatas {6K-6243}.)
[3]Walang makita ang bata.
[4]Wala akong ininom.
Kilos, katangian o kalagayan
[5]Hindi ako ang tindera, ngunit kapatid ako ng may-ari.
[6]Hindi ako uminom ng gatas.

{10K-601}   Salitang pang-usapan

Kuwentong maikli ang sinusuri namin hinggil sa salitang pang-usapan {W Piso}. Sa tabi ng kasulatang nagsalaysay ay may pagsasalitang sinipi, isang pulutong mula sa nagsasalitang may karunungang mataas, isa pa naman mababa. Dito ang mga kinalabasan:


Wikang Filipino ni Armin Möller   http://www.germanlipa.de/wika/ug_D_3K.htm
07 Agusto 2006 / 27 Agosto 2013 *Ayos

Wikang Filipino - Wakas ng 10K Pangabit sa Mga Patakaran (Talaksan 10K/3)

Simula ng pahina   10/1   10/2   10/3   10K/1   10K/2   Palaugnayan
Wikang Filipino   Fisyntag