Talasalitaan tan

° tanan.{N/X} Pangngalan
makatanan {DT00}.
magtanan {DT00}. Niyaya niyạ si A Chuan na magpakasạl na, o kayạ'y magtanan. {W Nanyang 22.13}.

° tanạn |0|.{J/X} Pang-uri {9-3 (2)}
{ P-P=P-J }
tanạn {P-L=P-J}. Sa tanạng buhay.

° tanạw.{J/X} Pang-uri
matanạw, matanawạn, tanawịn {DB10}. Natanạw ni Juạn ang isạng magandạng dilạg na roọn nanggaling ang napakabangọng amọy. { LIW Juan Tamad 26 Nob 2007}.
natatanạw {J/DB10/E}.
tanawan. Tanawan.
tanawin {N}. Tanawin sa tagiliran.
pananạw {N}.
pananạw (2) {N} F Gr, (aspekto) {7-6.2.6}.
pampananạw {J} F Gr.

° tand (1).{N/X} Pangngalan
Tand ng tisis. Masamạng tand ang pusang itịm.
° tand (2) {N}.
 Iyọn ang kanyạng tand.
magtand {DT10}.
tandaạn {DB10}.
maglagạy, lagyạn ng tand {DT, DB MC N}. Lagyạn mo ng tand ang pahinạ ng aklạt.
palatandaan {N}. Kilalạng palatandaan ng Maynila ang Unibersidạd ng Sto. Tomạs.
panand {N} Gr.
° tand (3) {N/X}.
 ° Tand niyạng sumasakạy lamang siyạ ng jeep noọn. {N?DB//X} {W Regine 3.2}.
magtand {DT10}.
tandaạn {DB10/fp|fa}. Tandaạn mo kung saạn siyạ babab.
matandaạn {DB10/fp|fa} |5| {7-3.2}. Ang natatandaạn ko'y dalawạng beses lamang. {W Nanyang 21.3}. Natatandaạn ko lang na guwapo't malinis ang mukh niyạ. {W Nanyang 21.7}.