su - sug
Pambungad Talahuluganang su - sug
sa sah sam sar si   su sug   suk


[subali]. {X} Ugat ng salita
magpasubali {DT00}. Huwạg ka nang magpasubali pa at wal ka nang magagagaw.
pasubali {N}.
may-pasubali {U}.
walạng-pasubali {U}.
subalit {C} |subali+at| .

subo. {N/Ch} Intsik
magsubo {DT10}. Pagkatapos magsubo ng dalawạ ay sinusubuan niyạ akọ ng isạ. {W Nanyang 7.9}.
subuan {DB11/fp|fg|ft}.

subok. {X} Ugat ng salita
subok na paglaya.
subukin {DB10}, sumubok {DT10}.
pagsubok {ND}.

sugạl. {N/Es} Espanyol |jugar|
Natalo siyạ ng malakị sa sugạl.
magsugạl {DT00}. Parati siyạng nagsusugạl.
sugalạn {DB10}. "Sinusugalạn lang kitạ, pare," gantị ni Cris. {W Bulaklak 8.28}.
kasugạl {N}. Dinaya niyạ ang kanyạng kasugạl.

sugat. {X/N} Pangngalan
Nagkaroọn siyạ ng maraming sugat mul sa aksidẹnte.
sugatan {DB10/fp|fg}. Sinugatan siyạ ng kanyạng kaaway.
masugatan {DT00?DB00, DT01?DB01} {7-3.2}. Marurumihạn lang tayo, magagasgạs at masusugatan", sabi ni Duriạn. {W Prutas 3.3}.
magkasugat. Nagkasugat siyạ nang maḷlim sa paạ.
sugatạn. Dinalạ ang sugatạn sa pagamutan.
    Hiwa, galos at iba pang sugat.

sugnạy Gr. {X/N} Pangngalan

sugod. {X/N} Pangngalan
sumugod {DT01/fg|ft}. Pagkuwạ'y sumugod sa mga unggọy na nakapalibot sa batang babae. {W Nanyang 22.7}.

sugpọ (Homaridae). {X/N} Pangngalan

suha (Citrus paradisi). {X/N} Pangngalan

suhol. {X/N} Pangngalan pabagsạk lagạy
Magbigạy ng suhol. Tumanggạp ng suhol.
sumuhol {DT01/fg|fp}.
suhulan {DB10/fp|fg}. Sinuhulan niyạ ang pulịs.
magpasuhol {DT10/fh|ft}.
nagpapasuhol {U/DT/K}.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan su - suh   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   suk - suy   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag