Talasalitaan sah - sal

° sahịg.{N/X} Pangngalan
Bunutịn mo ang sahịg. Kuskusịn mo ang sahịg.

° sahod.{N/X} Pangngalan
Magkano ang sahod mo sa isạn buwạn?

° sahọg.{N/X} Pangngalan
isahọg {DB.}.

° sahol.{N/X} Pangngalan
sahulịn {DB.}.
kasahulạn {N}.

° saịd.{X} Ugat ng salita
magsaịd {DT00/fa}.
sairịn {DB10/fp|fa}.
sinaịd {J/DB10/A}.

° saing.{X} Ugat ng salita
magsaing {DT00/fa}. Magsasaing akọ bukas nang umaga.
isaing {DB10/fp|fa}. Isaing mo ang bigạs na iyạn.
saingạn {N}.
panaing, pansaing {N}.
sinaing {N/DB10/A}.

sak. {A/UT} Pang-abay
sak {A/UT}. Sak puwede ka rin namạng makilibịng. {W Suyuan 5.7}.
sak {A/LM  L }. Kapạg nakalabạs na akọ, at sak kitạ hahatakin palabạs. {W Aesop 3.1.2}.
° manakạ-nak {A/&&}. Manakạ-nakạng sinusulyapạn ni Ahia ang mukh ni Papa. {W Nanyang 22.16}.

° [saka].{N/Es} Espanyol |saca|
magsaka {DT10}.
pagsasaka {N/G}.
magsasakạ {N}.

° sakạl.{U/X} Pang-uri
Sakạl ang kuwẹlyo.
sumakạl {DT01/fa|fp}. May sumakạl sa kanyạ.
sakalịn {DB10/fp|fa}. Para malaman ng mga kapitbahay natin na hind kitạ sinasakạl. {W Simo Mahal}.

sakali |10|. {A/LM} Pang-abay
Kung sakaling mawal akọ, anạk, hanapin mo ang iyọng amạ. {W Angela 3.12}. Sakali mang hind nagkakagalit si Inạ at Amạ, o nagkakagalit man … {W Uhaw 3.9}.
° pasakali {U} Gr {6-6 (2)}. Yari, pahayag na pasakali.
° saka-sakali {A/&&}.
° bakakasali, bak kasali {D}.
 ° magbakasakali {DT10/fa|fp}. Nagbabakasakali siyạng makatanggạp ng tawag mul sa kanyạng nọbyo {W Unawa 3.1}.

° sakạy |40|.{N/X} Pangngalan
° Sakạy niyạ si Nimfa sa kanyạng bisikleta. {W Suyuan 5.4}.
° sakạy {N}. Tatlọng sakạy lang mul sa amin hanggạng Lip.
° sumakạy {DT01/fa|fl}. Sumakạy siyạ sa bapọr.
° magsakạy {DT00/fa, DT10/fa|fp}. Magsasakạy ang diyịp sa kạnto.).
° sakyan {DB10/fl|fa} |12|. Sakyạn mo ang kabayo. Sasakyạn kitạ sa lahạt ng gustọ mo.
° isakạy {DB11/fp|fa|fl}. Isakạy mo ang bata sa kọtse.
° magpasakay {DT11/fi|fa|fl}. Magpasakạy ka ng matand sa dulo.
° pasakyạn {DB10/fl|fi}. Pasakyạn mo ang bagong kọtse.
° pasakyịn {DB11/fa|fi|fl}. Pasakyịn mo akọ sa bagong kotse.
° sasakyạn {N}.
° sakayan {N}.

Mga Sasakyang Panlupa.
bisikleta.
bus.
diyịp, jeep, jeepney.
kalesa.
kartịlya.
kọtse.
trak.
traysikel.