r
Pambungad Talahuluganang r


rạdyo. {N/Es} Espanyol |radio|

rangy. {X/N} Pangngalan
parangy {N}.
magparany {DT10}.

Recto, Claro M. {N/Na} Pangalan

regalo. {N/Es} Espanyol

rehas. {N/Es} Espanyol |rejas|

reklamo [rɛk'la:.mɔ]. {N/Es} Espanyol daịng

magreklamo.

relọ, relọs. {N/Es} Espanyol

resẹta [rɛ'sɛ.tʌ]. {N/Es} Espanyol |receta|

respeto [rɛs'pe:.tɔ]. {N/Es} Espanyol paggalang

retaso. {N/Es} Espanyol

retrato, ritrato, litrato [.rɛ'tra:.tɔ]. {N/Es} Espanyol
kumuha ng retrato {DT10 TW N}.
kunan ng retrato {DB20 TW N}. Kunan mo ng retrato si Juan.
retratuhin, ritratuhin {DB10}.

reyna. {N/Es} Espanyol

riles. {N/Es} Espanyol

rimas (Artocarpus altilis). {N/Es} Espanyol

Rizạl, Josẹ (1861-1896). {N/Na} Pangalan

rosas. {N,J/Es} Espanyol Mga Kulay

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan r     22 Setyembre 2016

Simula ng pahina     Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag