po - pru
Pambungad Talahuluganang po - pru
pa pal pan pan paw pi pin   po pr   pu pur


po {A/EC} Pang-abay {10-2.1.1}
Sino po silạ? Kayọ po ba ang guro? Magkano ho ang iyọng damịt? E, akọ, po, Lola, maaari po ba akọng sumama?

poblasyọn. {N/Es} Espanyol bayan

pọntso ['pon.tso] .   {N/Araucania/Es}
Araukaniya (wikang pang-Chile)
|poncho|

poọk. {X/N} Pangngalan
Bantọg ang poọk na iyọn sa manggạ. Sa Binọndo ang poọk ng mga Intsịk.

poọt. {X/N} Pangngalan
Magkahalong sindạk at poọt ang nakabadha sa mukhạ at mga matạ nito. {W Naglaho 3.2}.

pormạl.     {U/Es} Espanyol |formal|
({U/En} Englisch - Ingles |formal|)
pormalan {U}.

poso. {N/Es} Espanyol |pozo|
poso negro ['ne:.grɔ]. Linilinis ang marumịng tubig sa poso negro.

posporọ. {NDr/Es} Griyego
Dalawạng kahang posporọ. {W Nanyang 22.14}.

pọste. {N/Es} Espanyol haligi

potạsyum. {N/Nl} Olandia |potas|.

prạngka, prạngko. {N/Es} Espanyol matapạt
Prạngkong sagọt.

Pransạ. {N/Fr/Es} Pranses-Espanyol
Pransẹs {U}. Wikang Pransẹs.
Pransesa, Pransẹs {N}.

preno. {N/Es} Espanyol |freno| pampahint
May dalawạng sistemang preno ang kọtse.

prẹsyo. {N/Es} Espanyol halagạ
Mataạs ang prẹsyo.
iprẹsyo, magprẹsyo, presyuhạn.

prinsipẹ. {N/Es} Espanyol

prito. {U/Es} Espanyol
Alịn ang gustọ mo, prito o nilagang manọk?
iprito, magprito. Iprito mo ang tatlọng itlọg.
pinirito {U}.

propagạnda. {N/Es} Espanyol
Kilusang Propagạnda.

protina.   {NDr/__} Griyego

prutas. {N/Es} Espanyol
{W Prutas}: Si Apo Dakkel at ang labingdalawang bilog na prutas
Mga prutas.
abokado.
atis
bayabas.
balimbịng
buko.
dalạndan
dayap.
duhat
duryạn
granada.
guyabano
kaimito.
kalamans
kasọy.
lansones
langk.
man.
niyọg.
pakwạn.
papaya
pịnya.
pili.
pomelo
saging.
sampalok.
santọl
sinigwelas
suha
tsiko
sariwa.
hilạw, mura.
manibalạng.
hinọg.
bulọk.
mapakla.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan po - pru   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   pu - pun   Pahinang pamagat na   Fisyntag