pa - pak
Pambungad Talahuluganang pa - pak
pa pag pah pak   pal pan pao paw pi pin po pu pur


pa. {A/EC} Pang-abay {10-2.1.1}
Mamayạng hapon pa silạ daratịng. Hind pa [hɪn'di:.pʌ, hɪn'dɪʔ pʌ] akọ aaliṣ. Walạ pa [vʌ'la:.pʌ, vʌ'lʌʔ pʌ] ang mga kaibigan ko. Kanina ka pa?
Kumain ka pa. Kumuha ka pa. Magkuwẹnto ka pa. Sige pa.
Anọ pa ang gustọ mo? Sino pa ang sasama? Wer geht noch mit? Saạn pa tayo pupuntạ?

paạ. {X/N} Pangngalan
Huwạg mong tapakan ang aking paạ.
paanạn. Sa paanạn ng tulạy.

padẹr. {N/Es} Espanyol |pared|
padẹr (1) (bakod na batọ). May mataạs na padẹr sa pagilid ng halamanan.
padẹr (2) (// dingdịng) .
paderạn {DB10}. Papaderạn nilạ ang hardịn.

padpạd. {X/U} Pang-uri
ipadpạd, mapadpạd {DB10}. Napadpạd akọ sa Kalye P. Damaso. {W Damaso 4.5}.

[padyạk]. {X} Ugat ng salita
pumadyạk {DT00}.

paẹt, paịt. {X/N} Pangngalan
:: Pang-ukit ng kahoy o metạl.
magpaịt, paitịn {D.}.
Paete {N/Na} :: Pamayanan sa lalawigang Laguna, bantọg sa gawạng inukit sa kahoy.

pag. {C} Pangatnig kung
Pag natawịd mo na ang ilog, ay makikita mo ang aming bahay. Pag umulạn dapat kumuha ng payong. Pag ulạn dapat buksạn ang payong.
kapagk, kapạg {C}. Kapạg ginaw mo iyọn, masisiyahạn ang iyọng mga magulang. Payạk ang pangngalan kapạg binubu ng iisạng salitạng-ugat. { Aganan 1999 p.23}.
pagkạt, pagk, pagkạ't {C}. Itọ ang mga morpemang tinatawag ding pangnilalamạn pagkạt may kahulugạn sa ganạng sarili. { Aganan 1999 p.14}.
kapagkuwạn{A, C}. Kapagkuwạn ay itinaạs ni Pocoy ang isạ nitọng kamạy. {W Samadhi 4.2}.

pagmag
pagitan. {N} Pangngalan
Isạng linggọ ang pagitan ng Paskọ at Bagong Taọn.
sa pagitan ng {TA N TW} {4-4.2}. Tumay ka sa pagitan ng dalawạng haligi.
mamagitan {DT01/mang-}. Namagitan si Nanay sa pagtatalo.
pamamagitan {N/pa+&}.
sa pamamagitan ng {TA N TW} {4-4.2}. Naayos ang alitan sa pamamagitan ng kagawad. {W Äsop 3.1}. Sa pamamagitan ng UP Diksiyonaryong Filipino ... {W Javier 3.7}. Sa pamamagitan nito.
nakapagitan {U}. Ngunit nakapagitan sa atin ngayọn ang isạng malawak na katotohanang pumipigil sa kaligayahan. {W Uhaw 3.19}. Ilạng hakbạng lamang ang nakapagitan sa silịd ng amạ ko at sa akin. {W Dayuhan 3.1}.

pagkuwạn. {X/D, ND/G?} Pang-abay
Pagkuwạ'y hinubạd ang kamisetang duguan at tinapalan ng puting pany ang sugat. {W Nanyang 12.20}.

pagod. {X/N} Pangngalan
pagod ng isip {N TW N}.
pagọd {U}. Pagọd na pagọd na siyạ. Pagọd ang isip ko. .
mapagod {DT00}. Napagod ang kabayo.
pumagod {DT00}.
pagurin {DB10}. Huwạg mong pagurin ang iyọng mga matạ.
ikapagod, makapagod. Ikinapapagod ko ang pagsulat araw-araw.

pagọng. {X/N} Pangngalan
:: Alinmạng reptịlya (pamịlyang Chelonia) na nabubuhay sa tubig o lupa at may katawạng nakapaloọb sa talukab.
kala {N}.
pagọng (2) {N}.

pagpạg. {X} Ugat ng salita
magpagpạg {DT11}.
pagpagạn {DB20}. Pagpagạn mo ng alikabọk ang mantẹl.
pagpagịn {DB11}. Pagpagịn mo ang alikabọk sa mantẹl.

pahid. {X} Ugat ng salita
pahiran {DB20}. Pinahiran niyạ ng pintura ang padẹr.
pamahid {N/pang+pahid}. Gamọt na pamahid, gamọt-pamahid (gamọt-panghaplạs). Pamahid (palamạn) sa tinapay ang mantikịlya.

pahinạ. {N/Es} Espanyol
pahinạng pamagạt.

paịt. {X} Ugat ng salita
mapaịt {U}. Mapaịt na gamọt.

pakbẹt, pinakbẹt.   {X/N} Pangngalan

[pakạn]. {X} Ugat ng salita
kapakanạn {N}. At isạ siyạng taksịl na pinuno kung isasakripịsyo niyạ ang kapakanạn ng napakarami para mapagbigyạn ang kinabukasan ng iilạn. {W Almario 2007 3.7}. Kagawarạn ng mga Kapakanạng Panlabạs.

paki-. {.} Präfix - Unlapi {7-9.2}
Pakisabi (Pakisabihin) mo sa kanyạ ang tungkọl sa ḅgay na iyọn. Pakibukạs mo ang pint.

pako. {X/N} Pangngalan
Kailangan namin ang apat na pako para sa kuwadrọng itọ.
ipako {DB11}. Ipako mo sa padẹr ang tablạng itọ.
mapako {DT01, DB01}. Napako sa larawang iyọn ang aming mga matạ. Nangangako habang napapako. (Kasabihan).

pakpạk. {X/N} Pangngalan

paks. {X/N} Pangngalan
Anọ ang paks ng inyọng usapan?
paks (2) {N} Grpaniyạk {2K-101}.
pumaks {DT01}. Sugat ng Alaala, isa sa mahuhusay na nobelang sinulat ng Filipino na pumaks sa giyera. {W Daluyong 2.1}.

paksịw.   {X/N} Pangngalan

paktura. {N/Es} Espanyol
Paktura
 Bilang
Blg.
Pangalan
Deskripsiyon
Halaga
Halaga ng isa
Kabuuang halaga
13.5 kgManok 140.00490.00
25 taliTalbos ng sili 5.0025.00
  Bali 515.00

pakwạn (Citrullus vulgaris).   {X/N} Pangngalan

pakyạw. {X/N} Pangngalan
mamakyạw {DT10}. Namamakyạw ng gulay ang restawrạn.
magpapakyạw {DT10}. Nagpapapakyạw ng mga prutas ang tindahang iyọn.
mamamakyạw {N}.
pakyawan {N, U}.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan pa - pak   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   pal - pam   Pahinang pamagat na   Fisyntag