Talasalitaan ku - kul

° kubeta.{N/Es} Espanyol |cubeta|

° kublị.{U} Pang-uri
° magkublị {DT01}. Bakit ka nagkukublị diyạn?
° ikublị. May dalawạng taọng naikublị ninạ Fernando at Melody ang kanilạng relasyọn. {W Angela 3.16}.
° kublihan {N}. Nagigịng pansamantalạng kublihan ko ang maghapunang pamamalagi sa aking pinapasukan. {W Daluyong 15.19}.

° kubo.{N/Es} Espanyol
:: Bagay na solidọ na may anim na magkakasịnglakịng gilid na kuwadrado.
bahay kubo.
hugis-kubo {J}.

° kubrekama [,ku:.brɛ'ka:.mʌ;].{N/Es} Espanyol |cubrecama|.

° kubyẹrtos.{N/Es} Espanyol |cubierto|.
Nasa paminggalan ang mga pinggạn, baso at kubyẹrtos.

° kudkọd.{U/X} Pang-uri Pagdurog
° Kudkọd na niyog.
° magkudkọd, kudkurịn {D..}. Kinudkọd ko na ang keso.
° kudkuran, pangkudkọd {N}.

° kugon (Imperata cylindrica).{N/X} Pangngalan

[kuha]. {X} Ugat ng salita
kumuha {DT10/fg|ft} |35|. Sino ang kumuha ng tinapay ko? {W Busilak 3.4}.
kunin - kinuha - kinukuha - kukunin {DB10/ft|fg} |15|. Kinukuha at inihahatịd silạ ng isạng tanging bus araw-araw. {W Daluyong 15.26}. Yaọn daw ay nakuha niyạ sa isạng lukbutan ng amerikana ni Amạ. {W Uhaw 3.11}.
° ikuha {DB20/fp|fg|ft} |2|.
makuha {DB10/ft|fg} |15|. Nakụha ko rin ang pinakaaasạm na titulọng pagka-guro. {W Pagbabalik 3.7}.
makakuha {DT10/fg|ft} |4| {8-3.5.2}. Saạn p kay akọ makakakuha ng puso ng saging? {W Gubat 3.4}.
° magpakuha {DT10/fh|ft, DT20/fh|ft|fn?} |0|.
ipakuha {DB10/ft|fh} |1|. Kay tinawag niyạ si Unggọy para ipakuha ang bunga nito. {W Unggoy K. Saguid}.

° kukọ.{N/X} Pangngalan
Pampakintạb ng kukọ.

° kulamb.{N/X} Pangngalan

kulang. {U/X} Pang-uri ∼ di-sapạt
kulang { P-L=P-U } {9-3 (3)}.
kulang {P-P=P-U} Mababa ang bubọng at kulang ang mga bintana. {W Sabong 8.22}. Kulang talagạ ng piso. {W Piso 3.3}.
kulang sa {U TK}. Matagạl ko na ring pinagiisipan kung anọ ba talagạ ang kulang sa buhay ko. {W Damaso 4.1}.
kulang ng {U TW}. Piso, dos, tres, k'wạtro … kulang ng piso! {W Piso 3.3}.
° magkulang {DT01/fg|ft} |0|.
° kulangin {DT10?DB10} |1|.
° pagkukulang {ND}. Gayunmạn, mapupunạn ang naturang pagkukulang. {W Javier 3.7}. May pagkukulang ba ang guro sa kahandaạn nilạ? {W Cao 2013 3.4}.
° kakulangạn ng, kakulangạn sa {N}. Kakulangạn ng sapạt na liwanag. {W Anak ng Lupa 3.5}. … kakulangan sa ating mga silid-aralan. {W Aquino 2010 3.11}

° kulangot.{N/X} Pangngalan

° kulani.{N/Es} Espanyol

° kulay.{N/X ? N/Es |color|}
magkulay {DT.}.
kulayan {DB10, DB20?}. Kulayan mo ang larawan. Kulayan mo iyạn ng bẹrde [nang bẹrde?]. Kulayan nang bahagy.
pangkulay, panulay {N}. Tinapon ko ang putụl-putọl na pangkulay.
makulay {J}. Makulay na pagdiriwang.

Mga Kulay.
itịm.
asụl.
bughạw.
bẹrde.
luntiạn.
pulạ.
kayumanggị.
rosas.
amarịlyo.
dilạw.
abuhịn.
putị.
ube.

° kuliglịg (Gryllidae).{N/X} Pangngalan
kuliglịg (2) :: Ararong de-makinạ.

° kulimlịm.{J/X} Pang-uri
Kulimlịm ang langit.

° kulisap. {N/X} Pangngalan

° kulịt.{X} Ugat ng salita
makulịt.

° kul.{X} Ugat ng salita
kumul.
kumukul ang dug. Kumukul ang dug ko sa taong iyạn.
pakuluịn. Pakukuluịn ko ang tubig.
pakuluạn. Pakuluạn mo ang mga itlọg.
pangkul {N}.

° kulọg.{N/X} Pangngalan
° kumulọg {D00/f0}. Kumidlạt at kumulọg na.
pagkulọg-pagkidlạt {ND.ND}.

° kulọng.{D} Pang-uri
magkulọng {DT01/fa|fp}. Magkukulọng silạ sa magnanakaw.
kulungịn {DB20/fl|fp|fa}. Kinulọng niyạ ng bakod ang halamanạn.
kulungan {N}. Kulungan ng baboy.

° kulubọt.{N/X} Pangngalan
Kulubọt sa noọ. Kulubọt sa damịt.
kulubọt {J}.

° kulumpọl, kulumpọn.{N/X} Pangngalan Mga Dami
Kulumpon ng maliliịt na bata.
pagkulumpulạn {DB10/fb|fa}. Pinagkulumpulạn namin ang mga lamọk.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan ku - kul  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   kum - kuy   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika