ku - kul
Pambungad Talahuluganang ku - kul
ka kal kan kas ke ki ko   ku kuh kul kulo   kum


kubeta. {N/Es} Espanyol |cubeta|

kublị. {U} Pang-uri
magkublị {DT01}. Bakit ka nagkukublị diyạn?
ikublị. May dalawạng taọng naikublị ninạ Fernando at Melody ang kanilạng relasyọn. {W Angela 3.16}.
kublihan {N}. Nagigịng pansamantalạng kublihan ko ang maghapunang pamamalagi sa aking pinapasukan. {W Daluyong 15.19}.

kubo. {N/Es} Espanyol
:: Bagay na solidọ na may anim na magkakasịnglakịng gilid na kuwadrado.
bahay kubo.
hugis-kubo {U}.

kubrekama [,ku:.brɛ'ka:.mʌ;]. {N/Es} Espanyol kumot |cubrecama|.

kubyẹrtos. {N/Es} Espanyol |cubierto|.
Nasa paminggalan ang mga pinggạn, baso at kubyẹrtos.

kudkọd. {X/U} Pang-uri Pagdurog
Kudkọd na niyog.
magkudkọd, kudkurịn {D}. Kinudkọd ko na ang keso.
kudkuran, pangkudkọd {N}.

kugon (Imperata cylindrica). {X/N} Pangngalan

kuha (1). {X} Ugat ng salita
kuha (2) {X}.
kumuha {DT10/fg|ft}. Kumuha akọ ng dalawạng takal ng kapẹ. Kumuha ka pa.
kunin. Kunin mo ang aking lapis. Kinukuha at inihahatịd silạ ng isạng tanging bus araw-araw. {W Daluyong 15.26}. ... yaọn daw ay nakuha niyạ sa isạng lukbutan ng amerikana ni Amạ. {W Uhaw 3.11}.
ikuha {DB20/fp|fg|ft}. Ikuha mo akọ ng lapis.
makuha {DT00/fy?DB00/ft}. Makukuha sa lahạt ng botika ang gamọt na iyạn.
makakuha {DT10/fg|ft, DT01/fg|fn} {7-3.5.2}. Saạn p kay akọ makakakuha ng puso ng saging? {W Gubat 3.4}. Nakakakuha siya ng malakịng alịw sa pagbabasạ.
magpakuha {DT10/fh|ft, DT20/fh|ft|fn?}. Magpakuha ka ng pagkain. Magpakuha ka ng retrato ng sanggọl.
pakunan {DB20/fn|fh|ft}. Pakunan mo ng retrato ang sanggọl.
ipakuha {DB10/ft|fh}. Ipapakuha ni Juạn ang damịt.

kukọ. {X/N} Pangngalan
Pampakintạb ng kukọ.
[hinukọ] {X/kuko?}.
 hinukhạn {DB}. schneiden.
hinukhịn {DB}.
panghinukọ {N}.

kulamb.
kulang. {X/U} Pang-uri di-sapạt
Mababa ang bubọng at kulang ang mga bintana. {W Sabong 8.22}. Kulang talagạ ng piso. {W Piso 3.3}.
kulang sa {U TK}. Kulang sa asịn ang nilagang itọ. Am Eintopf fehlt Salz. Matagạl ko na ring pinagiisipan kung anọ ba talagạ ang kulang sa buhay ko. {W Damaso 4.1} {N?U}. May batang kulang sa paggalang. {N.TL S-L/P0(P-P(U P-A)), N.TL P-L(J)}.
kulang ng {U TW}. Kulang ng panustọs na pagkain. Unzureichende Versorgung mit Essen.
kulang {N}. May kulang pang limạng piso.
magkulang {DT01}. Nagkulang silạ sa kanin.
kulangin {DT10?DB10} {7.2 (2)}. Kinukulang kamị ng tubig.
pagkukulang {ND}. Gayunmạn, mapupunạn ang naturang pagkukulang. {W Javier 3.7}.
kakulangạn ng, kakulangạn sa {N P-C, N P-A}. Kakulangạn ng sapạt na liwanag. {W Anak ng Lupa 3.5}. Kakulungạn sa bigạs. Kay namạn hind mapapasubalian ang kakulangạn. {W Nanyang 2.3}.

kulangot. {X/N} Pangngalan

kulani. {N/Es} Espanyol

kulay. {X/N ? N/Es/ |color|}
magkulay {DT.}.
kulayan {DB10, DB20?}. Kulayan mo ang larawan. Kulayan mo iyạn ng bẹrde [nang bẹrde?]. Kulayan nang bahagy.
pangkulay, panulay {N}. Tinapon ko ang putụl-putọl na pangkulay.
makulay {U}. Makulay na pagdiriwang.

Mga Kulay.
itịm.
asụl.
bughạw.
bẹrde.
luntiạn.
pulạ.
kayumanggị.
rosas.
amarịlyo.
dilạw.
abuhịn.
putị.
ube.

kuliglịg (Gryllidae). {X/N} Pangngalan
kuliglịg (2):: Ararong de-makinạ.

kulimlịm. {X/U} Pang-uri
Kulimlịm ang langit.

kulisap. {X/N} Pangngalan
    Mga Kulisap
  Kagat ng Kulisap

kulịt. {X} Ugat ng salita
makulịt.

kul. {X} Ugat ng salita
kumul.
kumukul ang dug. Kumukul ang dug ko sa taong iyạn.
pakuluịn. Pakukuluịn ko ang tubig.
pakuluạn. Pakuluạn mo ang mga itlọg.
pangkul {N}.

kulọg. {X/N} Pangngalan
kumulọg {D00/f0}. Kumidlạt at kumulọg na.
pagkulọg-pagkidlạt {ND ND} { PAGASA} .

kulọng. {U} Pang-uri
magkulọng {DT01/fg|ft}. Magkukulọng silạ sa magnanakaw.
kulungịn {DB20/fn|ft|fg}. Kinulọng niyạ ng bakod ang halamanạn.
kulungan {N}. Kulungan ng baboy.

kulubọt. {X/N} Pangngalan
Kulubọt sa noọ. Kulubọt sa damịt.
kulubọt {U}.

kulumpọl, kulumpọn. {X/N} Pangngalan Mga Dami
Kulumpon ng maliliịt na bata.
pagkulumpulạn {DB10/fp|fg}. Pinagkulumpulạn namin ang mga lamọk.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan ku - kul März

Simula ng pahina   kum - kuy   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag