ko - kr
Pambungad Walang talahuluganang sa ko - kr
ka kal kan kas ke ki   ko kor   ku kum


ko. {TC.PP/1S} Pang-halip na NG {8-4.6}

kọmpost. {N/La/En} Latin
:: Patab sa lupa, karaniwang binibu ng magkahalong dumị ng hayop at nabubulọk na mga halaman.

kompyuter. {N/La/En} Ingles pantuọs

Kompyuter, pantuos.
tirahan AdresseURL  panglingkọt server
kapirasoBit bit talaksạnDateifile
lugạr site sapotNetzweb
pahinạSeitepage talaanVerzeichnisdirectory
palatuntunan Programmprogramme pagkakaugnạy Verweislink
panlulọn Rollerscroll bar imbakanSpeicher Storage
  Tulong sa paggamit ng Linux

kontadọr, kuntadọr. {N/Es} Espanyol
Mabasa ang kuntadọr.

kopon, kopo. {N/Es} Espanyol
koponạn {N}.
kakopon {N/}.

kordero. {N/Es} Espanyol |cordero|
kordero {N} :: batang tupa. Kordero ng Diyọs.

korona. {N/Es} Espanyol
corona (1). Haring walang korona siya.
corona (1). Mga magdatingang korona mula sa mga pinsan .

korpịnyo. {N/Es} Espanyol

koryẹnte. {N/Es} Espanyol

koton. {N/Ar/En} Arabiko bulak

kọtse, kotse ['kɔt.sɛ 'ko:.tsɛ]. {N/Es} Espanyol

krayola. {N/Es} Espanyol

kristạl [krɪs'tʌl]. {N/Es} Espanyol |cristal| bubog

Krịsto. {NDr/Es} Griyego |Χριστóς|
Χριστóς .
kristiyano, kristyano {N, U}.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan ko - kr   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   ku - kul   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag