Talasalitaan hu

° hubạd.{J/X} Pang-uri ≠ hub
hubarạn. Hubarạn mo ang bata at paliguan mo siyạ.
hubarịn. Hinubạd niyạ ang kanyạng sapatos.
maghubọ't-hubạd. Naghubọ't-hubạd siyạ at tumalọn sa ilog.

° hub.{J/X} Pang-uri ≠ hubạd

° hubog.{N/X} Pangngalan
Bilọg ang hubog ng bul. [{ LIW 16 En 2006 p. 45}].
hubog (2) {N}. … sumunọd si de Belen sa dalawạng daloy ng pagsasalin. {W Dasal 3.18}.
hubọg {J}.

° hudyạt.{N/X} Pangngalan
Hudyạt ng bagyọ.
hudyạt (2) {N}.
maghudyạt {DT}. Ngunit tila naghuhudyạt iyọn ng panibagong pag-asa para sa amin. {W Pagbabalik 3.3}.
ihudyạt {DB}.

° hugas.{X} Ugat ng salita
maghugas {DT10/fa|fp}. Maghugas ka ng mga paạ upang maalịs ang putik.
hugasan {DB10/fp|fa, DB20/fp|fa|fm?fl} {7-2.3}. Hugasan mo ang mga pinggạn. Hugasan mo ang paạ ng mainit na tubig.
paghugasin {DB20/fa|fi|fp}.
hugasạn {N}.

° hugis.{N/X} Pangngalan
Magandạ ang hugis ng mukh niyạ.
hugis-…, hugis …_ {N P-L(N)} {8-7.4}. Si Isha ay may nakataling lasong hugis paruparo sa buhọk. {W Nanyang 13.22}.
… napansịn niyạ na pawang hugis bilog ang mga itọ. {W Prutas 3.1}.
humugis {DT10}, hugisin {DB10}. Humuhugis ng maliliịt na aso si Juạn sa pamamagitan ng luad.

° hugot.{X} Ugat ng salita
humugot {DT10/fa|fp}. Naramdamạn kong humugot siyạ ng malalim na buntunghiningạ. {W Estranghera 3.7}.
hugutin {DB10/fp|fa}. Hinugot niyạ ang sinulid mul sa karayom.

° hukay.{N/X} Pangngalan
Dalawạng metro ang lalim ng hukay.
hukayin. Hukayin mo ang tabị ng puno.
humukay, maghukay. Humukay silạ ng balọn upang mapạgkunan ng tubig.

° hukbọ.{N/X} Pangngalan
Hukbọng Pilipino.
hukbọng-katihan (sa lupa).
hukbọng-dagat (sa dagat).
hukbọng-panghimpapawịd (sa langit).

° huklọb.{N/X} Pangngalan
huklọb {J}.
hukluban {N/J}.

° hukọm.{N/X} Pangngalan
maghukọm {DT}.
paghuhukọm {N/G}. Araw ng (hulịng) paghuhukọm.
hukumạn {DB}.
hukuman {N}. Kataas-taasang Hukuman.

° hula.{N/X} Pangngalan
Anọ ang hula mo sa magigịng wakạs ng pelikulạ?
hulaan. Hinulaan ng mandaragạt na magkakaroọn ng malakạs na bagyọ.
manghuhula.

° huli.{N/X} Pangngalan
° huli {N}.
° hulihin, humuli. Hinuli siyạ ng pulịs.
° mahuli {DB10} |2|. Nahuli ko ang dag.
° mahuli {DB10/fp|fa} |3| {7-3.5.1 [1*]}. Para namạn akọng nahuli sa ạkto ng pagnaṇkaw … {W Nanyang 11.12}.
° huli {DB//X} = nahuli, hinuli. Huli sa ạkto.
° maghulihan {DT00} !!.

° hulị.{J/X} Pang-uri
Lagi siyạng hulị sa klase. Lagi siyạng hulị sa pila. Hulịng bilangạn. Hul na ang lahạt. {W Mumu 3.5}.
hulị {N, J} (ikalawạuna).
sa hulị {MA J?N}.
° mahulị {DT00/fs} |2| {7-3.5.1 [3*]}. … upang hind mahulị sa pang-uṃgang mga asignatura. {W Pang-unawa 3.6}.
manghulị {DT00}.
ihulị, ipahulị, ipagpahulị {DB.}.
inihuhulị {J//DB/E} (⊥ iniuuna Gr.
° hulihạn {N}. Umup ka sa hulihạn. Hulihạn ng bapọr. Hulihạn ng pangungusap. Gr.
kahulihạn {N}.
hulihan {N}.
panghulihạn {J}.
makahulị {J} F Gr. Gawịng makahulị.
Lampas
 
Loob XXX Loob
 
Lampas

Sa harạp ng XXX
Iniuuna sa XXX
Sa likọd ng XXX
Inihuhulị sa XXX
  Sa unahạn ng XXX
Sa hulihạn ng XXX
        

hulo. {N/X} Pangngalan ∼ hinuha
° huluin {DB10/ft|fg} |0|.
mapạghulo {DB10/ft|fg} |2|. Napaghulo kong akọ ang pinag-uusapan nilạ. {W Nanyang 21.19}.

[hulog] (1). {X} Ugat ng salita
kahulugạn.
 kahulugạn {N} |20|. "Kakanịn" ang sinaunang kahulugạn ng "tinapay." {W Dasal 3.31}.
mangahulugạn {DT001} |10|. Ngayọn, hind nangangahulugạng dapat patayịn ang Inglẹs. {W Almario 2007 3.8}.
° pakahulugạn {N}, pagpapakahulugạn {NV/magpa-}.
° singkahulugạn {N}.
° talahuluganạn {N/Tb}.
° makahulugạn {U}. Lubhạng makahulugạn ang kanyạng hulịng mga pangungusap.
° kasingkahulugạn {U}.
° walạng-kahulugạn {U}.

hulog (2) |16|. {N/X} Pangngalan
° hulog {N}. Babayaran niyạ akọ ng magkakaparehong sampụng hulog.
° hulọg {U}.
° maghulog {DT00/fg, DT11/fg|ft|fn} |2|. Kung gustọ ninyọ, akọng maghuhulog sa koreyo ng inyọng mga tula. {W Suyuan 3.9}.
° hulugan {DB20/fn|fg|ft} |1|.
° ihulog {DB11/ft|fg|fn} |3|. Ihuhulog ko ang sulat sa Post Office.
mahulog {DB00/ft?DT00/fg, DB10/ft|fg} |8| {7-3.1 [2*]}. Isạng lobo ang nahulog sa balọn na walạng tubig. {W Äsop 3.1.1}.
° ikahulog {DB10}.
° hulugạn {N}.
° hulugạn {U}.

° huni.{X} Ugat ng salita
humuni {DT00}.
paghuni {NV}.
paghuni-huni {NV/&&}.

° hurnọ.{N/Es} Espanyol

° husay.{X} Ugat ng salita
° mapahusay {DB}.
° kahusayan {N}.
° mahusay {U}. Mahusay na trabaho. ° Ipinagpatah akọ ng mga bago at mahuhusay na bihisang sunọd na lahạt sa moda. {W Daluyong 15.40}. ° Mahusay siyạng magkuwẹnto, madadalạ ka talagạ at matatawa. {W Ulan 20.4}.
° napakahusay {U}.

° husgạ.{N/Es} Espanyol
husgado. Nilitis ang magnanakaw sa husgado.

° husi.{N/Es} Espanyol
:: Himaymạy sa pịnya (o ibạng pangkalikasạng himaymạy).

° hustọ.{J/Es} Espanyol
Nagịng hustọ ang kanyạng sagọt. May hustọng pagkain ba si A.?
hustọ sa oras {J MA N}.
hustụng-hustọ. Hustụng-hustọ alas tres na.

° huwạd.{J/X} Pang-uri
Nagbayad siyạ ng salapịng huwạd.
huwaran {N}.
panghuhuwạd.

huwạghind.
° huweteng{N/Ch} Intsik
Araw-araw ay tumatay siyạ sa huweteng.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan hu - huw  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika