Talasalitaan gi - gr

° gib.{J/X} Pang-uri
Iniwan ng malakạs na bagyọ na gib ang bahay nilạ.
gibaịn, igib.
magib {DT00}. Nagib ang sịlya nang upuạn ng tiyọ ko.
gibạ-gib {J}. Gibạ-giba na ang bahay nilạ.

° giịt.{N} Pangngalan
gumiịt, igiịt {DB10}, maggiịt {DT10}. Maggiịt ng katwiran. Iginiịt niyạ na siyạ ay walạng kamalayạn sa krimen.

° gilid.{N/X} Pangngalan
° Huwạg lagyạn ng baso ang gilid ng mesa. ° Gilid ng lawa. Gilid ng gubat. Gilid ng burọl.
° buọng gilid {U.L N}.
° sa gịlid ng {TK N TW} {4-3.2}. May banketa sa gilid ng kalsada. ° Nakaup si Reina sa gilid ng kanyạng higaạn. {W Unawa 3.1}.
° mangilid ang luha {DT01/mang+gilid TT N}.
° giliran {N}.
° kagiliran {N}.
° pagilid {N}. May asụl na pagilid ang panyolito.
° tagilid {N}.
 tumagilid {DT00}.
tagiliran {N}.

° [giling].{X} Ugat ng salita
gumiling, gilingin. Ginigiling nilạ ang maịs.
giniling {J/DB/A}. Giniling na karnẹng baka. Giniling ng baka.
gilingạn {N}. Sa gilingạn yari sa palay ang bigạs.
gilingạng-batọ {N/Cd}. Mabigạt ang mga gilingạng-batọ.
tagagiling {N}.
giling-gilingan {N/&&} (Abutilon indicum) = malbas-kastila.

° gilịt.{N/X} Pangngalan
Bakit may gilịt ka sa bisig?
gilitạn {DB10}. Gilitạn ang leẹg ng baboy.

° giliw.{N/X} Pangngalan
giliwin {DB10}.
kagiliwan {DB10} {7-7.2}. Siyạ yong kinagiliwan ni Nimfa noọn. {W Suyuan 5.3}.
gumigiliw {N/DT/E}.
magiliw {J}. Bayang magiliw, pẹrlas ng silangan.

° ginạw.{N/X} Pangngalan lamịg
maginạw. Mainit ang panahọn kahapon, ngunit maginạw ngayọn.

° ginhawa.{N/X} Pangngalan
kaginhawahan {N}. At ang tanging habol lamang ay ang kaginhawahang makakamit sa piling ng matand.
maginhawa {J}. Upuang maginhawa.

° ginoọ, ginang.{N/X} Pangngalan
ginoọ. Mga Ginoọ. Mahạl na G. Miranda.!
maginoọ {N, J}. Dapat kang kumilos nang parang maginoọ..
ginang. Mahạl na Gng. Franzisco.
binibini.

° gint.{N/X,J} Pangngalan
Karaniwang yari sa gint ang hiyạs.

° gipịt.{J/X} Pang-uri
Mabuhay sa gipịt na kalagayan.
kagipitan {N}. Sa panahọn ng kagipitan.

° gisạ.{_/Es} Espanyol
gisahịn {DB10}. Ginisạ'y walạng hirap, laging ang sarạp-sarap.
gisado {N, J}.

[gising]. {X} Ugat ng salita
gisịng {U}. Nang gisịng si Ana.
gumising {DT00, DT01} |6|. Gumising siyạ nang maaga. Sino ang gumising sa kanyạ?
gising {DT//X ☺}. Nang gising si Ana.
magisịng {DT00/fg} !! |12| {7-3.5.1 [3*]}. Si Juạn ay parang nagisịng sa mahabang pagkatulog. { LIW Juan Tamad 26 Nov 2007}.
kagisnạn {DB10/ft|fg} |3| {7-7.2 [2*]}. Hind madal ang tumapak sa lupang hind mo kinagisnạn. {W Damaso 4.3}.
° kinagisnạn {U//DB/N} Gr
 ° Wikang kinagisnạn {1A-112}.
° Tagawikang-kinagisnạn F.

° [git].{X} Ugat ng salita
gumit {DT00}. Gumit sa kanyạng noọ ang pawis.

° giting.{N/X} Pangngalan
giting (2) {N}.
magiting {J}. Nakabasa si Tan Sua ng mga kuwẹnto tungkol sa magigiting na mandirigm. {W Nanyang_12.13} Tan Sua hatte die Geschichten von heldenhaften Kriegern gelesen.

° gitn.{N/X} Pangngalan
Sa gitn tayo maup.
mapagitn {DT00}.
B>napapagitn {J/DT00/E}.
kalagitnaan {N}. Dumako siyạ sa halos kalagitnaan ng mahabang estero na nasa likọd ng unibersidạd. {W Anak ng Lupa 3.7}. Kalagitnaang panahọn. { Constantino 1996 p.21}.

° goma (Herea brasiliensis).{N/Es} Spanisch - Espanyol
goma (1):: Punongkahoy.
goma (2):: Produktọng yari sa katạs ng punongkahoy na goma.
goma (3):: Bilọg na pinakabalạt ng gulọng.

° goto.{N/Ch} Chinesisch - Intsik
:: Lugaw na may lamạnloọb.

° graba.{N/Es} Spanisch - Espanyol
Maghalo ka ng graba at simẹnto.

° gramo (g).N/Gr/Es} Griechisch - Griyego
kilogramo (kg).
miligramo (mg).

° Grẹsya.{N/Na/Gr/Es} Spanisch - Espanyol
:: Bans sa timog silangang Europa. Ηλλας (Hellas) ang pangalan ng bansạng itọ sa wika nilạ.
Lumang Griyego.
Makabagong Griyego.

° gripo.{N/Es} Spanisch - Espanyol

° grupo= Gruppe.{N/Es} Spanisch - Espanyol
grupo (1).
grupo (2) (uri). Nasa isạng grupo ang leọn, tigre at leopạrdo.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan gi - gr  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   go   Pahinang pamagat ni Filipino   Ugnika