bo - br
Einführung Talahuluganang bo - br
ba bah bal bao baw be bin   bo bot   bu bum


bodega. {N/Es} Espanyol
Nasa bodega ang mga kalakal.

bohọl (Gmelina elliptika). {X/N} Pangngalan
:: Matinịk na palumpọng na tumataạs ng 8 m.
Bohol (2):: Lalawigan at pul sa rehiyọn 7.

bola. {N/Es} Espanyol
Bilọg ang bola.
keso de-bola..

Bonifạcio, Andrẹs [bɔ.nɪ'fʌs.jɔ] {N/Na} Pangalan

bonete, bunit. {N/Es} Espanyol
:: Pambabae o pambatang sombrero na may pantali sa ilalim ng babạ.

bota, botas. {N/Es} Espanyol

bote. {N/Es} Espanyol |botella|
isabote {DB10} {7-7.1}. Isinabote ko ang suka.
magsabote {DT10} {7-7.1}. Nagsabote akọ ng bagong gawạng langịs.

botika. {N/Es} Espanyol
:: Tindahan ng mga gamọt.

boto. {N/Es} Espanyol |voto| halạl
bumoto, bumuto {DT01/fg|ft?fp}. Bumuto akọ kay Pepe. Karapatạng bumoto.
iboto, ibuto {DB10/ft?fp|fg}. Sino ang ibuboto mo?

Bougainvillea (Bougainvillea spectabilis). {N/Na} __
:: Palumpọng na nakagapang at may magandandạng bulaklạk.

braso. {N/Es} Espanyol bisig

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan bo - br März

Simula ng pahina   bu - bul   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag