bin - blu
Pambungad Talahuluganang bin - blu
ba bah bal ban bao baw be   bin bir bis bit biy   bo bu bum


bingị. {X/U} Pang-uri
Masyadong bingị ang matandạng lalaki.
bingị't pipi {U.C U}. Hind makasalit at makakinịg ang mga bingị't pipi.
mabingị {DT00/fy}. Nabingị siyạ nang bata pa.
ikabingị {DB10/fs|fg} {7-8.2}. Marami pa siyạng sinabing halos aking ikinabingị. {W Damaso 4.7}.
kabingihạn {N}.

binh. {X/N} Pangngalan
Mul sa binh ay nagigịng halaman.

[bini]. {X} Ugat ng salita
binibini {N/&&}. de Guzman:. Mahạl kong Bb. de Guzman: . Walạng asawa ang binibini.
mabini {U}. Sa mabining simoy ng hanging Amihan ... {W Kung Saan 3.1}.

binlịd. {X/N} Pangngalan

bino. {N/La/Es} Latino alạk

bintana. {N/Es} Espanyol durungawạn
May dalawạng salamịn ang bintana.

bintạng. {X/N} Pangngalan
Masam ang bintạng niyạ.
magbintạng {DT11/fg|ft|fp}. beschuldigen. Sino ang nagbintạng sa kanyạ ng krimen?
ibintạng {DB11/ft|fg|fs}. Ibinintạng nilạ ang sakun sa kalasingạn ng nagmamaneho.
pagbintangạn {DB10/fp|fg}. Pinagbintangạn niyạ si Pagọng. {W Unggoy}.

bint. {X/N} Pangngalan
Sa pagitan ng hita at paạ ang bint.

binyạg. {X/N} Pangngalan
Gaganapịn ang binyạg ng sanggọl sa ikasiyạm ng umaga sa simbahan ni Santo Tomas. Tomas statt.
magbinyạg.
binyagạn. Binibinyagạn kitạ sa ngalan ng Amạ, at ng Anạk, at ng Espiritụ Sạnto.
ninang, ninong sa binyạg. Ninang sa binyạg ang kapatịd ko kay Paul.

bir, beer. {N/En} Inggles serbesa

biro. {X/N} Pangngalan
Biro lamang iyọn.
bumiro {DT00}.
magbir {DT00} !!. Nagbibir lamang akọ.
biruin {DB10}. Huwạg mo siyạng biruin.
mabiro {U}, mapạgbir {U} !!.
palabir {U} !!. Palabir siyạ.

bisa. {X/N} Pangngalan
Wal nang bisa ang batạs na iyọn. Nagkaroọn ng ng bisa sa kanyạ ang aking mga pangungusap. May bisa.
magkabisa (1) {DT00}. Magkakabisa sa susunọd na buwạn ang bagong batạs. Hind nagkabisa ang bakuna.
magkabisa (2) {DT01}. Nagkabisa sa bata ang katapangan ng bayani.
pagkakabisa {ND}.
kabisaan {N}.
pagkamabisa {N}. Pagkamabisa ng bagong gamọt.
mabisa {U}. Ang nilagang ugạt ng sambọng ay mabisang gamọt sa ubọ at sakịt ng ulo.
may-bisa {U}. May-bisa na ang bagong batạs.
walạng-bisa. Isạng walạng-bisang pangako.

bisig. {X/N} Pangngalan
bisig (2). Puhunan at bisig.

bisikleta [.bi.sik'le.ta]. {N/Es} Espanyol |bicicleta|
Bawal ipasok ang bisikleta sa bakuran.

bisita. {N/Es} Espanyol
May dalawạ akọng bisita sa opisina kahapon.
magkabiṣta.

bis. {X/N} Pangngalan

bisperạs [,bis.pe'ras]. {N/Es} Espanyol |vispera|
Bisperạs ng Paskọ. Bisperas ng Bagong Taọn.

bistẹk [bis'tek]. {N/En} Ingles |beef+steak|
:: Putahe ng hiniwang karnẹ (baboy o baka) na ginisạ sa toyo at sibuyas.

bịsto. {U/Es} Espanyol |visto|
bistuhịn {DB10} !!.

bitag. {X/N} Pangngalan
bitagan {DB10}. Binitagan nilạ ang ibon.
mabitag {DB10}.

bitbịt. {X} Ugat ng salita
bitbitịn. Bitbitịn mo ang basket.
bitbitin {U}. Makinạng bitbitin.

bitin. {X/N} Pangngalan
bitin (2) {N}.
bitin (3) {N}.
magbitin {DT10/fg|ft, DT11/fg|pf|fn}. Sino ang nagbitin ng susi? Sino ang nagbitin ng susi sa sabitạn?
ibitin {DB10/ft|fg, DB11/ft|fg|fn}. Ibinitin ko ang susi. Ibinitin ko sa sabitạn ang susi.
bitinạn {N}. May dalawạng bitinạn sa pint para sa damịt.
nakabitin {U} {9K-2221}. "Nakabitin pa 'yạn sa, 'ika nga'y, 'balag ng alanganin'!" {W Daluyong 15.06}.
lambitin {N}.
 maglambitin {DT01}. Mga unggọy na naglalambitin at nagtatalunạn sa mga puno. {W Nanyang 21.2}.
lambitinan {DB10}.

[bitịw]. {X} Ugat ng salita bitạw
bumitịw {DT01}. Bumitịw ka sa pagkakahawak sa akin.
magbitịw {DT01/fg|fn?ft}. Magbitịw sa tungkulin.
bitiwan {DB10/ft?fg|fg} !!.

bitsuwelasabitsuwelas.
bituịn. {X/N} Pangngalan Sa langit
bituịng-dagat :: Echinoderm (klase ng Asteroidea) na may katawạng hugis bituịn.

biy (Ctenogobius criniger) {X/N} Pangngalan Mga isda
:: ... tuyo.

biyạk. {X/N} Pangngalan
May biyạk ang batọ.
biyạk. Biyạk na batọ.
Biyạk-na-Bato !!  
magbiyạk {DT10} (maghati).
biyakịn {DB10} (hatiin).
mabiyạk {DB10}. Mabibiyạk ang utak ko.
kabiyạk {N}. Nasaạn ang kabiyạk ng sapatos ko? Kabiyạk ng puso.

biyaya. {X/N} Pangngalan
biyayaan. Ipinagdarasạl niya sa Birheng Maria na biyayaan sila ng magandang kapalaran. {W Nanyang 13.17}.

biyenạn, biyanạn. {X/N} Pangngalan
Biyenạng lalaki. Biyenạng babae.

Biyẹrnes. {N/Es} Espanyol

biyuda, biyudo. {N/Es} Espanyol |viuda| balo
mabiyuda {DT00/fy}.

BK {/Ab} = bago dumatịng si Kristo.

Blumentritt, Ferdinand. {N/Na} Pangalan

blusa. {N/Es} Espanyol
Suotịn mo ang pulạng blusang bagay sa pạlda mo.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan bin - blu   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   bo - bra   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag