Talasalitaan bin - blu

° bingị.{J/X} Pang-uri
Masyadong bingị ang matandạng lalaki.
bingị't pipi {J.C J}. Hind makasalit at makakinịg ang mga bingị't pipi.
mabingị {DT00/fs}. Nabingị siyạ nang bata pa.
ikabingị {DB10/fc|fa} |1| {7-7.2}. Marami pa siyạng sinabing halos aking ikinabingị. {W Damaso 4.7}.
kabingihạn {N}.

° binh.{N/X} Pangngalan
Mul sa binh ay nagigịng halaman.

° [bini].{X} Ugat ng salita
° binibini {N/&&}. ° Mahạl kong Bb. de Guzman: = Liebe Frau de Guzman (selten, da das vertraute mahal und die Verwendung des Nachnamens in den Philippinen nicht zueinander passen). ° Walạng asawa ang binibini.
mabini {U}. Sa mabining simoy ng hanging Amihan … {W Kung Saan 3.1}.

° binlịd, pinlịd.{N/X} Pangngalan

° bino.{N/La/Es} Latino

° bintana.{N/Es} Espanyol ≈ durungawạn
May dalawạng salamịn ang bintana.

° bintạng.{N/X} Pangngalan
° Masam ang bintạng niyạ.
° magbintạng {DT11/fa|fp|fb}. Sino ang nagbintạng sa kanyạ ng krimen?
° ibintạng {DB11/fp|fa|fc}. Ibinintạng nilạ ang sakun sa kalasingạn ng nagmamaneho.
pagbintangạn {DB10/fb|fa}. Pinagbintangạn niyạ si Pagọng. {W Unggoy}.

° bint.{N/X} Pangngalan
Sa pagitan ng hita at paạ ang bint.

° binyạg.{N/X} Pangngalan
° Gaganapịn ang binyạg ng sanggọl sa ikasiyạm ng umaga sa simbahan ni Santo Tomas.
magbinyạg.
pabinyagạn {DB10|fb/fi} |1|. Agạd na pinabinyagạn ng dalawạ ang kanilạng suplịng. {W Angela 3.16}.
ninang, ninong sa binyạg. Ninang sa binyạg ang kapatịd ko kay Paul.

° bir, beer.{N/En} Inggles ≈ serbesa

° biro.{N/X} Pangngalan
Biro lamang iyọn.
bumiro {DT00} |0|.
magbir {DT00} !! |2|. Nagbibir lamang akọ.
° biruin {DB10} |3|. Huwạg mo siyạng biruin.
makipạgbiruan {DT01/fa|fp} |1|. Nakikipạgbiruan sila kay Fely. {W Nanyang 22.3}.
mabiro {J}, mapạgbir {J} !!.
palabir {J} !!. Palabir siyạ.

° bisa.{N/X} Pangngalan
° Wal nang bisa ang batạs na iyọn. ° Nagkaroọn ng ng bisa sa kanyạ ang aking mga pangungusap. May bisa.
° magkabisa (1) {DT00}. Magkakabisa sa susunọd na buwạn ang bagong batạs. ° Hind nagkabisa ang bakuna.
° magkabisa (2) {DT01}. Nagkabisa sa bata ang katapangan ng bayani.
° pagkakabisa {ND} F?
° kabisaan {N}.
° pagkamabisa {N}. Pagkamabisa ng bagong gamọt.
° mabisa {U}. Ang nilagang ugạt ng sambọng ay mabisang gamọt sa ubọ at sakịt ng ulo.
° may-bisa {U}. May-bisa na ang bagong batạs.
° walạng-bisa. Isạng walạng-bisang pangako.

° bisig.{N/X} Pangngalan
bisig (2). Puhunan at bisig.

°bisikleta [.bi.sik'le.ta].{N/Es} Espanyol |bicicleta|
Bawal ipasok ang bisikleta sa bakuran.

° bisita.{N/Es} Espanyol
May dalawạ akọng bisita sa opisina kahapon.
magkabisịta {DT00/fa}.

° bis.{N/X} Pangngalan

° bisperạs [,bis.pe'ras].{N/Es} Espanyol |vispera|
Bisperạs ng Paskọ. Bisperas ng Bagong Taọn.

° bistẹk [bis'tek].{N/En} Ingles |beef+steak|
:: Putahe ng hiniwang karnẹ (baboy o baka) na ginisạ sa toyo at sibuyas.

° bịsto.{J/Es} Espanyol |visto|
bistuhịn {DB10} !!.

° bitag. {N/X} Pangngalan
bitagan {DB10}. Binitagan nilạ ang ibon.
mabitag {DB10}.

° bitbịt.{X} Ugat ng salita
bitbitịn. Bitbitịn mo ang basket.
bitbitin {J}. Makinạng bitbitin.

bitin. {N/X} Pangngalan
° bitin (2) {N}.
° bitin (3) {N}.
° magbitin {DT10/fa|fp, DT11/fa|pf|fl}. Sino ang nagbitin ng susi? Sino ang nagbitin ng susi sa sabitạn?
° ibitin {DB10/fp|fa, DB11/fp|fa|fl}. Ibinitin ko ang susi. Ibinitin ko sa sabitạn ang susi.
° bitinạn {N}. May dalawạng bitinạn sa pint para sa damịt.
nakabitin {U} |2|. Nakabitin pa 'yạn sa, ika nga'y, 'balag ng alanganin'! {W Daluyong 15.06}.
lambitin {N}.
 maglambitin {DT01} |1|. Mga unggọy na naglalambitin at nagtatalunạn sa mga puno. {W Nanyang 21.2}.
° lambitinan {DB10}.

° [bitịw].{X} Ugat ng salita
bumitịw {DT01}. Bumitịw ka sa pagkakahawak sa akin.
magbitịw {DT01/fa|fl?fp}. Magbitịw sa tungkulin.
bitiwan {DB10/fp?fa|fa} !!.

° bitsuwelasabitsuwelas.
° bituịn.{N/X} Pangngalan
bituịng-dagat :: Echinoderm (klase ng Asteroidea) na may katawạng hugis bituịn.

° biy (Ctenogobius criniger){N/X} Pangngalan
::tuyo.

° biyạk.{N/X} Pangngalan
May biyạk ang batọ.
biyạk. Biyạk na batọ.
Biyạk-na-Bato !!
magbiyạk {DT10} (∼ maghati).
biyakịn {DB10} (∼ hatiin).
mabiyạk {DB10}. Mabibiyạk ang utak ko.
kabiyạk {N}. Nasaạn ang kabiyạk ng sapatos ko? Kabiyạk ng puso.

° biyaya.{N/X} Pangngalan
biyayaan. Ipinagdarasạl niya sa Birheng Maria na biyayaan sila ng magandang kapalaran. {W Nanyang 13.17}.

° biyenạn, biyanạn.{N/X} Pangngalan
Biyenạng lalaki. Biyenạng babae.

° Biyẹrnes.{N/Es} Espanyol

° biyuda, biyudo.{N/Es} Espanyol |viuda| balo
mabiyuda {DT00/fs}.

° blusa.{N/Es} Espanyol
Suotịn mo ang pulạng blusang bagay sa pạlda mo.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan bin - blu  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   bo - bra   Pahinang pamagat ni Filipino   Ugnika