as - ats
Einführung Talahuluganang as - ats
ab ag al am an ap   as asi at   aw

asa. {X/N?} Ugat ng salita
umasa {DT01}. Huwạg kang umasang masyado sa kanyạ.
asahan {DB10}. Siyạ ang tanging inaasahan ng pamịlya. {N/DB/K}. Di-inaasahan {U/DB/K}.
maasahan {DB10}. Kung hind ko maasahan {DB10/N} ang aking mga kapit-bahay, sa aking mga kamag-anak akọ lalapit upang huming ng tulong sa isasagaw kong pag-ani bukas!" {W Äsop 3.4.3} Wenn ich mich nicht auf meine Nachbarn verlassen kann, dann gehe ich zu meinen Verwandten und frage sie um Hilfe, damit ich morgen wirklich ernten kann.
pag-asa {ND}. Huwạg kang mawalạn ng pag-asa. Pag-asa sa mabuting ibubunga.
bagay ng inaasahan {N TW J/DB/K}. Laban sa bagay ng kanyạng inaasahan.
maaasahan {U}. Siguradong matipịd, mabilịs at maaasahan.

asado. {N/Es} Espanyol
Niluluto sa hurnọ ang asado.

asal. {X/N} Pangngalan
mag-asal-... [DT00}. Huwạg kang mag-asal-loko.
kaasalạn {N}. Mabuting kaasalạn.

[asạm]. {X} Ugat ng salita
umasạm {DT01}.
asamịn {DB10}. Dahil hind nangyari ang inaasạm ... {W Nanyang 13.20}.
pag-asạm {ND}.

asarọl. {N/Es} Espanyol
:: Kasangkapang bakal na pambungkạl ng lupa.

asawa. {X/N} Pangngalan
mag-asawa (1) {DT00, DT10}.
mag-asawa (2) .
May asawa, may-asawa {U}. Buhay may-asawa.

asikaso. {N/Es} Espanyol |hacer caso|
asikasuhin {DB10}. Mangyaring asikasuhin mo ang mga bisita. Asikasuhin ninyọng ang mga parokyano ko.
maasikaso {U}. Maasikaso siyạ sa kanyạng tungkulin.

asim. {X/N} Pangngalan Lasa
maasim {U}. Maasim ang hilạw na prutas.
umasim {DT00/fg?fy}. Umasim ang aking niluto dahil sa kalamans. Umasin na ang alạk (Hindị na alạk, pero parang suka). Umaasim ang alkohọl at nagigịng suka kung may hangin.
mangasim {DT00/fg?fy/mang+asim}. Nangangasim ang katạs (nagigịng alạk). Nangangasim ang asukal at nagigịng alkohọl (Alak).

asịn. {X/N} Pangngalan alat
maasịn.
mag-asin {DT00, DT}.
asnạn {DB10/ft?fn}. Asnạn mo ang karnẹng baboy.

asiw. {X/UK} Pang-uri   // sanạy
Asiw niyạng kilos.
maasiwạ {DT00}.

aso. {X/N} Pangngalan
Mag-ingat sa aso.
tuta:: Tuta ang tawag ng batang aso. .
asu-asuan.
  Kagat ng aso

aspilẹ, aspilị. {N/Es} Espanyol |alfiler|
Nasundọt akọ ng aspilị.

asukal. {N/Es} Espanyol
Ang asukal ay yari sa katạs ng tubo.

asụl. {N/J/Es} Espanyol Kulay

aswạng. {N/aso+an?} Pangngalan
May aswạng daw sa baleteng punongkahoy, ngunit hind pa nakakita sinumạn.

Asya, Asia ['a:.syʌ]. {N/Na} Ngalan

at. {C} Pangatnig
at ibạ pa (daglạt atbp.).
at (2) {C}. Huwạg kang maingay at akọ'y makatulog. Buksạn mo ang pint at ibig kong pumasok.
at bak. Umahon ka na sa tubig at bak ka magkasakịt. Mag-ingat ka at bak maipit.

atas. {X/N} Pangngalan utos
mag-atas {DT11}.
atasan {DB20}. Kapagkuwạn ay itinaạs ni Pocoy ang isạ nitọng kamạy at inatasan siyạng pumikịt. {W Samadhi 4.2}.

ataụl, ataụd. {N/Es} Espanyol kabaong

atạy. Filipinisches Stammwort

ate. {X/N} Pangngalan
Nandoọn ang ate ko. Ate, dito ka lang. Pupuntạ akọ kay Ate Lora.

atịm. {X/N} Pangngalan
atimịn {DB10}.
maatịm {DB10}. Hind ko maatịm na iwanang mag-isạ si Ahia. {W Nanyang 22.28}.

atin{8-4.7}.
atịp. {X/N} Pangngalan bubọng
:: Pantakịp sa bubọng na yari sa pawid o yero.

atrạs [.ʔa'tras]. {N?J/Es} Espanyol
Atrạs ang kilos na pag-urong.

atsara {N/Es} Espanyol
:: Pagkaing yari sa hilạw na papaya o ibạng prutas, inimbạk sa suka at hinaluan ng luya bilang pampalasa.

atubilị. {X/N} Pangngalan
May atubilị siyạng sumang-ayon.
atubilị {U}.
mag-atubilị {DT00, DT01}.
pag-atubilihạn {DB10/fs|fg}. Hind pinag-aatubihạn ni Pedro ng anumạn.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan as - ats   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   aw - ayw   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag