Wikang Filipino

Palaugnayan ng Wikang Filipino (pdf 2013)
Buod   Mga Nilalaman   Talatawagan   Mga Sanggunian   Pahinang pamagat na pangmobil

Talasalitaang Filipino
Pang-unawa sa Palaugnayan ng Wikang Filipino


Syntax der filipinischen Sprache (website)
Syntax der filipinischen Sprache (pdf 2013)
Filipinisch - deutsches Wörterbuch
Website ni Dr. Armin Möller

Neuss, Deutschland   Juni 2016   -   Hunyo 2016   Lipa, Batangas, Pilipinas