Werkstatt: Einzeldaten Busilak

Von Armin Möller

   
Originaltext Grundzüge der filipinischen Syntax
Werkstatt   Titelseite Filipino
Einzeldaten Tabelle 1 2 3

Quelle: Übersetzung des Märchens Schneewittchen, die eine Absolventin (BS) einer sozialwissenschaftlichen Fachrichtung der University of the Philippines, Los Banos, vorgenommen hat.

Der deutsche Text wurde mündlich der Übersetzerin in Englisch vorgetragen. Von diesen Notizen hat sie den Filipino Text erstellt, der abschließend mit dem deutschen Original bezüglich des Inhaltes abgeglichen wurde.


{3.9 - 3.12} Si Busilak 1
P-PrP-SRFVerb  
P-VP-N/PSVaNagpanggap ang reyna na maglalako
P-VP-N/PSVa at pumunta siya sa bahay ng mga duwende.
P-VP-N/PSVaKumatok siya sa pintuan
P-VP-N/PSVP at kinausap niya si Busilak upang bumili ng magandang pagbigkis.
P-JP-N/PS-Mahigpit ang pagkakatali ng reyna sa pangbigkis kay Busilak
P-VP-N/ICVa kaya hindi na siya nakahinga.
P-VP-N/PSVa Napalugmok si Busilak na parang wala ng buhay.
P-VP-N/PSVa Dumating ang mga duwende
P-VP-N/PSVP at nakita nila si Busilak na nakahiga sa lupa na hindi humihinga.
P-VP-N/PSVPPinutol ng mga duwende ang tali
P-VP-N/PSVa at nabuhay muli si Busilak.
P-VP-N/YPSVP Pagkahinga ay ikinuwento lahat ni Busilak sa mga duwende ang nangyari.
P-VP-N/PSVPAnfang 3.10 Tinanong muli ng reyna ang salamin
P-VC/PSVP at nalaman niya na buhay pa si Busilak.
P-VP-N/PSVANagpanggap muli ang reyna at nagdala ng suklay na may lason.
P-VP-N/PSVPNilagay ng reyna ang suklay sa ulo ni Busilak.
P-VP-N/PSVaMuling bumagsak sa lupa si Busilak dahil sa lason ng suklay.
P-VP-N/PSVaSa kabutihang palad, dumating kaagad and mga duwende
P-VP-N/PSVPat inalis ang suklay na may lason sa ulo ni Busilak.
P-VP-N/PSVaMuling nabuhay si Busilak pagkaalis ng suklay sa buhok niya.
P-VC/PSVP{3.11} Nalaman ng reyna mula sa salamin na buhay pa si Busilak.
P-VP-N/PSVa Nanginginig sa galit ang reyna.
P-VC/PSVP Araw at gabi, iniisip ng reyna
P-VP-N/ICVP kung paano niya mapapatay si Busilak.
P-VC/PSVPPagkatapos, naisip ng reyna
P-VP-N/PSVP na lagyan ng lason ang kalahati ng isang napakagandang mansanas
P-VP-N/PSVa at nagpanggap muli siya.
P-VP-N/PSVa Pumunta siya sa bahay ng mga duwende bilang isang maglalako.
P-VP-N/PSVa{3.12} Kumatok ang reyna sa pintuan.
P-VP-N/PSVP Binuksan ni Busilak ang bintana

Si BusilakP-PrP-S ReihenfolgeVA - VP
P-VP-JP-...P-NCP-.. /PS/YPS/SYP/IC/P0 AaPp
129102640 271020 114140

{3.12 - 3.15} Si Busilak 2
P-PrP-SRFVerb  
P-VP-N/ICVaHindi ako maaaring magpapasok ng kahit sino.
P-JP-N/PS-Ayos lang sa akin iyon.
P-EP-N/IC-Wala akong problema upang maitinda lahat ng aking mansanas,
P-VP-N/PSVPngunit bibigyan na lang kita ng isang mansanas.
P-VP-N/ICVAHindi ako maaaring tumanggap ng kahit ano!
P-VP-N/PSVPNatatakot ka ba sa lason?
P-VP-N/PSVPHahatiin ko ang mansanas sa dalawa,
P-VP-N/PSVPkainin mo ang mapulang bahagi
P-VP-N/PSVPat kakainin ko ang maputing bahagi.
P-VP-N/SYPVP{3.13} Ang mansanas ay naihanda nang maayos
P-N
MN
P-E/PS-kaya ang mapulang bahagi lang ang may lason.
P-VP-N/PSVPSinuring mabuti ni Busilak ang mansanas
P-VP-N/PSVAna kumain mula dito ang asawa ng magsasaka
P-VP-N/PSVPInilabas niya ang kanyang kamay sa bintana
P-VP-N/PSVPat kinuha niya ang bahaging may lason.
P-VP-N/PSVa nalaglag si Busilak sa lupa at namatay.
P-VP-N/PSVp{3.14} ..., nakita nila si Busilak na patay sa sahig.
P-VC/PSVPSinubukan nila na buhayin si Busilak
P-VP-N/PSVaNanatiling patay si Busilak
P-VP-N/PSVPat nilagay nila ito sa kamilya.
P-VP-N/PSVPIniyakan ng mga duwende si Busilak ng mga tatlong araw.
P-VP-N/PSVPGusto sana nilang ilibing si Busilak
P-VP-N/PSVA Kaya gumawa ng kabaong na yari sa salamin ang mga duwende
P-VP-N/PSVP at doon nila nilagay si Busilak.
P-VP-N/PSVa{3.15} Isang araw, dumating ang prinsipe na ...
P-VP-N/PSVp..., nakita niya ang kabaong
P-VP-N/PSVpDuwende, iwanan ninyo sa akin ang kabaong.
P-VP-N/PSVPIbigay ko ang anumang nais ...
P-VP-N/PSVPHindi namin ibibigay ito sa lahat ng ginto sa mundo.
P-V-/P0VPIbigay ninyo sa akin bilang isang regalo

Si BusilakP-PrP-S ReihenfolgeVA - VP
P-VP-JP-...P-NCP-.. /PS/YPS/SYP/IC/P0 AaPp
227122711 250131 34173

{3.15 - 3.17} Si Busilak 3
P-PrP-SRFVerb  
P-VP-N/ICVadahil hindi na ako mabubuhay pa na
P-VP-N/PSVphindi nakikita si Busilak.
P-VP-N/PSVPPahahalagahan ko siyang katulad ng ...
P-VP-N/YPSVaPagkasabi ay naawa ang mga duwende sa prinsipe
P-VP-N/PSVPat ibinigay sa kanya ang kabaong.
P-VP-N/PSVPPinabuhat ng prinsipe ang kabaong sa ...
P-VP-N/PSVa{3.16} Biglang natisod ... ang isa sa mga utusan
P-VP-N/PSVa..., lumabas ang mansanas na may lason
P-VP-N/PSVAat kaagad na bumukas ang mata ni Busilak
P-VP-N/PSVPat napaupo siya at nabuhay.
P-NP-N/SYP- "Ikaw ay kasama ko.
P-VP-N/PSVPMinamahal kita nang higit pa sa ...
P-VP-N/PSVaSumama ka sa kastilyo ng aking ama,
P-VP-N/ICVPkailangan kitang mapangasawa."
P-VP-N/PSVP{3.17} Maayos na tinanggap ni Busilak ang prinsipe
P-VP-N/PSVaat sumama siya dito sa kastilyo at
P-VP-N/PSVPidinaos ang isang ... kasal.
P-VP-N/PSVPNgunit inimbita nila ang reyna
P-VP-N/PSVaat nang pumasok siya sa malaking kuwarto
P-VP-N/ICVa lubos siyang nagulat
P-VP-N/PSVaat nalaglag siya sa lupa at namatay.

Si BusilakP-PrP-S ReihenfolgeVA - VP
P-VP-JP-...P-NCP-.. /PS/YPS/SYP/IC/P0 AaPp
320012100 161130 1991

Si BusilakP-PrP-S ReihenfolgeVA - VP
P-VP-JP-...P-NCP-.. /PS/YPS/SYP/IC/P0 AaPp
129102640 271020 114140
227122711 250131 34173
320012100 161130 1991
Total76237451 682281 527404
94 %2 %4 %93 %6 %1 % 85 %2 %2 %10 %1 % 7 %35 %53 %5 %

Die filipinische Sprache von Armin Möller   13. Oktober 2004


Die filipinische Sprache - Ende Busilak

Seitenbeginn   Titelseite Texte   Titelseite Filipino   Fisyntag