Tulong sa Paggamit ng Kompyuter

FilipinoInggles
Babala. Bintana. Desktop. Firefox. Internet. Kahon. Kompyuter. Koreo. Larawanan. Larawanang buo. Pagong. Palatuntunan. Panlulon. Panturo. Patnugot ng Talaksan. Patnugot ng Tugtog. Pitak. Sulat-lang. Talaksan. Talaan. Tipaan. Tux. Uri ng talaksan. Winamp. Box. Computer. Cursor. Desktop. E-mail. Display (screen). File. File Manager. Firefox. Full screen. Internet. Key.Music Manager. Mouse. OpenOffice. Programme. Scroll bar. Text Editor. Warning. Window.

Mga paksang pangkalahatan

Babala Warning.

Bintana Window.

Desktop 'Ibabaw ng hapag-sulatan'.

Internet.

Kahon at pitak Boxes.

Kompyuter Computer 'pantuos'.

Koreo webmail.

Larawanan Display screen.

Pagong Mouse 'daga'.

Palatuntunan Programme.

Panturo Cursor.

Talaksan File.

Tipaan Key.

Tux.

Isang ibong pen-gwin (penguin) na may palayaw na Tux ang wisit ng Linux. Ninong niya si Linus Torwalds na lumikha ng Linux sa Finland noong 1991.Ilang palatuntunang mahalaga

Palatuntunan: Firefox 'Tumanggong na alab'.

Palatuntunan: Patnugot ng Talaksan File Manager.

Palatuntunan: Patnugot ng Tugtog na Winamp ('Music Manager').

Palatuntunan: Sulat-lang Text editor.


Die filipinische Sprache - Ende Lexikon Tulong sa Kompyuter 05. Oktober 2007 / 23. November 2010

Seitenbeginn   Titelseite Filipino   Fisyntag