Gramm. Sprachkurs Filipino - Mata Hari

Einleitung
1 Gusto kong pag-aralan ang Filipino.   Anfänge
2 Kumusta ka? Mabuti naman.   Aussprache und Betonung
3 Tumatahol ang aso.   Subjekt und ang
4 Kakain na tayo.   Persönliche Fürwörter
5 Ako ay Pilipino.   Prädikat und ay
6 Kaunti lang ang nakita ko.   Prädikat und Subjekt
7 Nag-aalmusal na tayo.   Verben: Beugung
8 Lutuin natin ang hapunan.   Verben: Fokus und Argumente
9 Sulatin mo ang pangalan mo.   -in Verben
10 Binasa ng kapatid ko ang liham mo.   Objunkt und ng
11 Sa Linggo pupunta ako sa palengke.   Adjunkt und sa
12 Gusto kong kainin ang matatamis na saging na binili ko kanina.   Subjunkte und die Ligatur -ng/na
13 Dinadalaw ka ba rin niya araw-araw?   Enklitische Kurzwörter
14 Wala akong pera.   Existenzsätze


Die filipinische Sprache von Armin Möller   http://www.germanlipa.de/fil_lern/index_tel.htm   15. Januar 2014

Die filipinische Sprache - Ende von Gramm. Sprachkurs Filipino

Seitenbeginn   Fisyntag