Wir lernen Deutsch Pag-aralan natin ang Deutsch
Wörterbuch K-O Talasalitaan


 K A-Z

Kạffee H: der Kạffee - --- = Kape (halaman, giniling, inumin). Hast du Kạffee gekauft? = Bumili ka ba ng kape? Schwarzer Kạffee. = Kape walang gatas at walang asukal. Der Kạffee ist heiß. = Mainit ang kape.
↓ Das Café - die Cafés H (Aussprache [kaffe - kaffes]). = Kapehan.
kạlt E = Malamig, maginaw. Heute Morgen war es ganz schön kalt. = Kaninang umaga medyo malamig. Mir ist kalt. = Maginaw ako.
Kạmm H: der Kạmm - die Kạ̈mme = Suklay.
↓ kạ̈mmen Zr: du kạ̈mmst - ich kạ̈mmte - ich habe gekạ̈mmt = Magsuklay.
kapụtt E = Sira. Die Uhr ist kapụtt. = Sira ang orasan. Ich bin ganz kapụtt. {ugs.}. = "Puspusang sira ako." = Pagod na pagod ako.
Kạrte H: die Kạrte - die Kạrten = Karton na manipis, papel na maliit yari sa kartolina.
↓ Fahrkarte Hz = Tiket para sa lakbay.
↓ Gẹldkarte Hz = Karte (na ibinigay ng bangko) para tanggapin ang pera sa perahan at para magbayad sa tindahan.
↓ Lạndkarte Hz = Mapa.
↓ Speisekarte Hz = Talaan ng mga putahe.
↓ Spielkarten Hz = Mga baraha.
Kartọffel H: die Kartọffel - die Kartọffeln = Patatas.
↓ Bratkartoffeln Hz = Patatas na pinirito.
↓ Sạlzkartoffeln Hz = Patatas na nilaga.
↓ Kartọffelmus H: der Kartọffelmus - ---; ↓ Kartọffelbrei Hz: der Kartọffelbrei - ---. = Patatas na dinurog na may kaunting gatas.
↓ Kartọffelsalat Hz: der Kartọffelsalat - die Kartọffelsalate = Ensalada ng patatas.
Käse H: der Käse - die Käse = Keso.
↓ Schnịttkäse Hz = Kesong matigas para gayatin.
Kạsten H: der Kạsten - die Kạ̈sten = Lalagyan; utak {ugs.}. Der hat was auf dem Kasten {ugs.}. = "May laman sa ibabaw ng utak niya." = Matalino siya. Der hat nicht alle im Kasten {ugs.}. = "Kulang ang laman sa loob ng utak niya." = Sira siyang ulo.
↓ Briefkasten. = (1) Lalagyan ng koreo sa harap ng bahay. (2) Hulugan ng koreo sa kalsada.
Kạtze H: die Kạtze - die Kạtzen = Pusa. Das war für die Katz. {F} = "Para sa pusa lang iyon." = Walang pakinabang ang ginawang iyon.
kaufen Zr = Bumili. Ich habe Brot, Butter und Wurst gekauft. = Bumili ako ng tinapay, mantikilya at Wurst.
einkaufen Zr: ein + kaufen: du kaufst ein - ich kaufte ein - ich habe eingekauft = Mamili. Morgen gehe ich einkaufen. = "Bukas pupunta akong mamili." = Bukas mamimili ako.
↓ verkaufen Zr: ver + kaufen: du verkaufst - ich verkaufte - ich habe verkauft = Magbili. Ich habe mein Auto verkauft. = Nagbili ako ng kotse ko.
↓ Verkäufer H: der Verkäufer - die Verkäufer. Verkäuferin H: die Verkäuferin - die Verkäuferinnen = Tindero - tindera.
kein || nịchts = Walang [bagay, pera, karamdaman, ...]. Ich habe keine Schulden. = Wala akong utang. Ich habe keinen Hunger. = Wala akong gutom.
kẹnnen Zu: du kẹnnst - ich kạnnte - ich habe gekạnnt = Makilala. Ich kenne ihn schon lange. = Nakilala ko na siya nang matagal.
Kilogrạmm H, Kilo {ugs.}: das Kilogrạmm, das Kilo - --- = Kilo (timbang). Ich wiege 52 Kilogramm (52 kg, zweiundfünfzig). Ich wiege 52 Kilo {ugs.} = 52 kilo ang timbang ko.
Kịnd H: das Kịnd - die Kịnder = Anak, bata. Kinder müssen in die Schule gehen. = Bata ang dapat pumasok sa paaralan.
↓ Kịndergarten Hz: der Kịndergarten - die Kịndergärten =
Kino H: das Kino - die Kinos = Sinehan.
klein E = Maliit. Klein aber fein. {F} = Maliit pa, magaling na.
Kleid H: das Kleid - die Kleider = Bestida.
↓ Kleidung H: die Kleidung - --- = Mga damit.
knụsprig E = Malutong.
kọchen Zr = Magluto, kumulo, maglaga. Ich koche eine Gemüsesuppe. = Nagluluto ako ng sopas na may gulay. Das Wasser kocht. = Kumukulo ang tubig. Wird die Wurst gekocht oder gebraten? = Lalagain ba o piprituhin ang Wurst na ito?
Kọffer H: der Kọffer - die Kọffer = Maleta.
Kohl H: der Kohl - --- = Repolyo.
↓ Weißkohl Hz = Repolyong puti.
↓ Rotkohl Hz = Repolyong pula o asul.
↓ Blumenkohl Hz = "Repolyong may bulaklak" = cauliflower.
kọmmen Zu: du kọmmst - ich kam - ich bin gekọmmen = Manggaling, pumarito, dumating. Ich komme aus Hamburg, aber ich wohne jetzt in Berlin. = Galing ako sa Hamburg, ngunit ngayon nakatira ako sa Berlin. Ich komme um elf Uhr zu dir. = Pupunta ako sa iyo alas onse. Wo kommt der Schmutz her? = Saan galing 'yung dumi? Wie komme ich zum Bahnhof? = "Paano ako darating" sa himpilan ng tren? = Ano ang daan patungong himpilan?
↓ bekọmmen Zu: be + kommen: du bekọmmst - ich bekam - ich habe bekọmmen = Du bekommst noch zwei Euro. = Dalawang Euro pa ang kukunin mo. Ich bekomme Fieber. = Magkakalagnat ako. Wir bekommen Regen. = Dararing ang ulan.
↓ ạnkommen Zu: an + kommen: du kọmmst an - ich kam an - ich bin ạngekommen = Dumating. Gestern ist sie angekommen. = Kahapon dumating siya.
↓ Ạnkunft H: die Ạnkunft - die Ạnkünfte = Pagdating; oras ng pagdating.
Kommen und gehen
gehen = Kahit anong kilos mula sa dako o hanggang sa dako o walang dako: Pumunta, umandar; umalis (kung nandito ang tao, pag-alis ang kahit anong kilos).
kommen = Kilos mula sa lugar na malayo hanggang dito o hanggang sa lugar na malapit: Manggaling, pumarito, dumating, sumama sa akin.
Gehst du mit? Kommst du mit? = Sasama ka ba? (Kilos sa lugar na malapit.) Fährst du mit dem Auto? Kommst du mit dem Auto? Gehst du mit dem Auto? = Darating ka ba "kasama ang kotse"? (Kilos sa lugar na malapit.) Gehst du jetzt? = Aalis ka na ba? (Kilos hanggang sa lugar na malayo, bawal ang kommen.) Kommst du jetzt? = Pumarito ka na ba? Susunod ka na ba? (Kilos hanggang dito, malabo ang gehen.) Komm bitte her! Komm! Geh bitte her! = Pumarito ka nga. (Kilos hanggang dito, malabo ang gehen.)
Hier herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. {F} = "Palaging may Kommen at Gehen dito." = Palaging may dumarating at umaalis dito.
König H: der König - die Könige. Königin H: die Königin - die Königinnen = Hari - reyna.
kọ̈nnen {5.10} Zu: ich kạnn, du kạnnst, er kạnn - ich kọnnte - ich habe gekọnnt = puwede, maaari, marunong, kaya (pandiwa sa Aleman!!). Ich kann gut singen. = Marunong akong kumanta nang magaling. Können Sie mir bitte sagen, wo der Aldi ist. = Puwede ba po kayong magsabi [sa akin] kung saan ang Aldi.
Kọnto H: das Kọnto - die Kọnten = Tuusin sa bangko.
Kọpf H: der Kọpf - die Kọ̈pfe = Ulo. Hast du keine Augen im Kopf? = "Wala ka bang mata sa ulo?" = Bakit hindi mo nakita iyon? Er ist ein helles Köpfchen. {F} = "Maliwanag na maliit na ulo siya." = Matalino siya.
↓ Fịschkopf. = Ulo ng isda.
kọsten (1) Zr = Magkahalaga. Die Hose hat viel / wenig gekostet. = Mahal / mura ang pantalon. Wie viel kostet das? = Magkano ba ito?
kọsten (2) Zr = Tumikim. Koste mal dieses Brot! = Tikman mo ang tinapay na ito.
krạnk E = May-sakit. Ist Frau Palm krank? = Nagkakasakit ba si Ginang Palm?
↓ Krạnkheit H: die Krạnkheit - die Krạnkheiten = Karamdaman.
Krem, Creme H: die Krem, die Creme (Aussprache [krem] oder [kreme]) - die Cremes (Aussprache [krems]) = Krema (Inggles custard, ointment).
↓ Eiskrem, Eiscreme Hz = Sorbetos.
↓ Sahnekrem Hz = Krem yari sa Sahne.
↓ Bụtterkrem Hz = Krem yari sa mantekilya (para sa Kuchen).
↓ Hautcreme Hz = Pamahid para sa kutis (halimbawa Nivea).
Krịmi H: der Krịmi - die Krịmis = Kriminalfilm Hz: der Kriminalfilm - die Kriminalfilme = "Pelikula ng tiktik" = Inggles detective story.
Krịmi = ↓ Kriminalroman H: der Kriminalroman - die Kriminalromane = "Nobela ng tiktik" = Inggles detective novel.
Kụ̈che H: die Kụ̈che - die Kụ̈chen = Kusina. Die deutsche Küche. = Mga putaheng Aleman.
Kuchen H: der Kuchen - die Kuchen || Tọrte = Matamis na pagkaing niluto sa hurno (cake). May dalawang uri ng Kuchen: Kuchen na may hugis ng tinapay at bilog na Kuchen o Torte na may prutas, Streusel o kremang may Sahne sa ibabaw.
↓ Ạpfelkuchen Hz = Kuchen na may mansanas na ginayat at Streusel sa ibabaw.
Obstkuchen Hz = Kuchen na may prutas sa ibabaw.
kụrz E = Maigsi. Ein kurzer Rock. = Paldang maigsi.
Kụss H: der Kụss - die Kụ̈sse = Halik.
↓ kụ̈ssen Zr: du kụ̈sst - ich kụ̈sste -ich habe gekụ̈sst = Halikan.


 L A-Z

laden Zu: du lädst - ich lud - ich habe geladen = Magkarga.
aufladen Zu: du lädst auf - ich lud auf - ich habe aufgeladen = Magkarga (pati kuryente sa baterya ng telepono). Ich habe die Steine aufgeladen. = Nagkarga ako ng mga bato (sa sasakyan). Hast du dein Telefon aufgeladen? = "Nagcharge" ka na ba ang telepono mo?
einladen (1) Zu: du lädst ein - ich lud ein - ich habe eingeladen = Magkarga sa sasakyan. Hast du unsere Einkäufe ins Auto eingeladen? = Inilagay mo ba ang binili natin sa kotse?
einladen (2) Zu: du lädst ein - ich lud ein - ich habe eingeladen = Anyayahan. Er hat viele Leute eingeladen. = Maraming tao ang inanyayahan niya.
Laden (2) H: der Laden - die Läden = Tindahan.
↓ Blumenladen Hz = Tindahan ng bulaklak.
↓ Sạftladen Hz {ugs.} = "Tindahan ng katas." = Negosyong may ngasiwang masama.
Lạmpe H: die Lạmpe - die Lạmpen = Tindahan.
↓ Tạschenlampe Hz = Lente.
lạng E: lạng - lạ̈nger - am lạ̈ngsten = Mahaba, matagal. Eine lange Geschichte. = Kuwentong mahaba. Ein langes Wochenende. = "Tapusan ng linggo" na matagal (Biyernes hanggang Linggo o Sabado hanggang Lunes).
↓ lạnge U = Matagal. Ich warte schon lange. = Matagal na akong naghihintay. Ehrlich währt am längsten. {F} = "Napakatagal ang hindi mandaraya." = Di-matagal ang tagumpay kung may daya.
lạngsam E = Mabagal, makupad. So langsam wie eine Schnecke. = Kasingkupad ng suso.
lạssen Zu: du lạ̈sst - ich ließ - ich habe gelạssen = Hayaan, magbigay ng pahintulot o utos. Ich lasse ihn schlafen. = Hinahayaan ko siyang matulog. Ich lasse dir noch was übrig. = May maiiwan ako sa iyo. Wir lassen das Gemüse kochen. = Pinapaluto namin ang gulay.
laufen Zu: du läufst - ich lief - ich bin gelaufen = Tumakbo, lumakad, umandar. Ich laufe zum Bahnhof. = Lumalakad ako sa himpilan ng tren. Die Kaffeemaschine läuft. = Umaaandar ang lutuang-kape.
↓ wẹglaufen Zu: weg + laufen: du läufst weg - ich lief weg - ich bin wẹggelaufen = Lumayas. Ich sehe den Hund weglaufen. = Nakikita kong lumayas ang aso.
laut E = Maingay.
leben Zr = Mabuhay, tumira. Der Vogel lebt noch. = Nabubuhay pa ang ibon. Meine Mutter lebt in Düsseldorf. = Nakatira sa Düsseldorf ang ina ko. Im Urlaub haben wir gut gelebt. = Marami kaming kaginhawahan sa bakasyon.
↓ Leben H: das Leben - die Leben = Buhay. Das Leben ist noch lang. = Matagal pa ang buhay. Das erste Mal in meinem Leben. = Unang beses sa buhay ko.
leer E = Walang laman. Der Teller ist leer. = Walang laman ang pinggan. Mach die Schüssel leer. = Ubusin mo ang [laman ng] mangkok. Leere Worte. = Salitang walang kabuluhan.
legen Zr = Maglagay. Ich habe das Buch auf den Tisch gelegt. = Inilagay ko ang aklat sa ibabaw ng mesa. Die Henne legt ein Ei. = "Naglalagay ng itlog ang inahing manok." = Nangingitlog ang inahing manok.
Lehrer H: der Lehrer - die Lehrer. Lehrerin H: die Lehrerin - die Lehrerinnen = Guru (lalaki, babae).
leicht E = Magaan, mahina.
leise E = Tahimik, mahina (tunog). Leise Musik. = Tugtog na mahina.
lẹrnen Zr = Mag-aral, matuto. Er hat Bäcker gelernt. = Nag-aral siya ng panadero (sa Alemanya aralin ng tatlong taon). Ich habe viel von ihm gelernt. = Natuto ako ng marami mula sa kanya.
lesen Zu: du liest - ich las - ich habe gelesen = Bumasa. Ich habe die Zeitung schon gelesen. = Binasa ko na ang pahayagan.
lẹtzte E = Huli. Er war der Letzte. = Huli [na dumating] siya. Letztes Jahr. = Noong isang taon.
Leute H: --- - die Leute = Mga tao. Die meisten Leute haben ein Auto. = Napakaraming tao ang may kotse.
lieb E = Mabait. Ein liebes Kind. = Mabait na bata. Liebe Tante Frieda! = Mahal kong tiya Frieda (bati sa simula ng liham kung magkaibigan).
gẹrn U: gẹrn - lieber - am liebsten → gẹrn.
↓ Liebe H: die Liebe - --- = Mahal (pangngalan). Sie war meine große Liebe. = Noon siya ang malaki kong mahal.
↓ lieben Zr = Magmahal, umibig, magkagusto. Ich liebe dich. = Mahal kita. Ich liebe das Leben. = Mahilig ako sa buhay [na masarap].
Lied H: das Lied - die Lieder = Mga tao. Die meisten Leute haben ein Auto. = Napakaraming tao ang may kotse.
liegen Zu: du liegst - ich lag - ich habe gelegen = Humiga, magpatong. Das Buch liegt auf dem Tisch. = Nasa [ibabaw ng] mesa ang aklat. Ich liege im Bett. = Humihiga ako sa kama. Köln liegt am Rhein. = Nasa tabi ng ilog Rhein ang Köln.
lịnks E   = Kaliwa. Die linke Hand. = Kamay na kaliwa. Geh nach links! = Pumunta ka sa kaliwa.
Lịter H: der Liter - die Liter = Litro. Ein Liter Milch (1,0 l). = Isang litro ng gatas.
lọcker E = Maluwag. Lockere Sitten. = Ugaling di-mahigpit.
Lọ̈ffel H: der Lọ̈ffel - die Lọ̈ffel = Kutsara.
los E   = Maluwag, hindi sa lugar na karaniwan. Lose Worte. {F} = Salitang (di-mabait) na nagsalita walang isip. Hier ist viel los. {ugs.} = "Maraming maluwag dito." = Maraming gawain o aliwan dito.
lụstig E   = Natutuwa (minsan maingay). Ein lustiger Abend. = Gabing natutuwa.


 M A-Z

mạchen Zr = Gumawa. Was machst du? = Ano ang ginagawa mo? Machst du das Frühstück? = "Gagawin mo ba ang agahan?" Wir machen am Sonntag einen Ausflug. = "Gagawa kami ng pagliliwaliw sa Linggo." = Magliliwaliw kami sa Linggo. Mach das mal! = Gawain mo iyon. Das macht 2,40 .. (zwei Euro vierzig). = "Gagawa ito ng 2.40 €." = Nagkakahalaga ito ng 2.40 €.
aufmachen Zr: auf + machen: du machst auf - du machtest auf - du hast aufgemacht = Magbukas. Mach bitte das Fenster auf. = Buksan mo nga ang bintana. Mach deine Augen auf! = "Buksan mo ang mata mo!" = Gamitin mo nang mabuti ang mata mo parang makita ang lahat.
↓ zumachen Zr: zu + machen: du machst zu - du machtest zu - du hast zugemacht = Saraduhin, ipinid. Der Laden macht um 19 (neunzehn) Uhr zu. Der Laden macht um sieben zu. {ugs.} = Sinasarado ang tindahang iyon alsa 19:00. Mach die Tür zu! = Ipinid mo ang pinto.
↓ ạnmachen {ugs.} Zr: an + machen (ạnschalten) = Buksan (kagamitang de-kuryente). Mach (schalte) den Herd an! = Buksan mo ang kalan.
ausmachen {ugs.} Zr: aus + machen (ausschalten) = Patayin (kagamitang de-kuryente). Mach (schalte) den Fernseher aus! = Patayin mo ang TV.
↓ ...macher = "Gumagawa." = Aralin ng karaniwang tatlong taon sa Beruf.
↓ Wẹrkzeugmacher = "Gumagawa ng kasangkapan." = Dalubhasa ng paggawa ng kasangkapan para sa paggawa ng kotse atbp.
Uhrmacher = Dalubhasa ng paggawa ng orason.
Mädchen H: das Mädchen - die Mädchen = Batang babae, anak na babae. Zwei Mädchen und ein Junge. = Dalawang bata (anak) na babae at isang bata (anak) na lalaki.
Mal H: das Mạl - die Mạle = Ulit, beses. Das erste Mal. = Unang beses. Ich bin zum dritten Mal hier. = Tatlong ulit naririto ako.
...mal = Ulit, beses. Ich war nur einmal dort. = Isang beses lang nandoon ako. Er kam schon fünfmal. = Dumating na siya nang limang beses.
↓ mal {ugs.} = einmal = Isang beses. Das ist noch mal gut gegangen. {ugs.} = Das ist noch einmal gut gegangen. = "Magaling pang lumakad iyon." = Suwerte lang, magaling na ang kinalabasan.
mạnche E = Ilan lang, hindi lahat. Manche Leute haben kein Auto. = May taong walang kotse.
↓ mạnchmal U = Minsan. Manchmal sehe ich ihn. = Minsan nakikita ko siya.
Mạnn H: der Mạnn - die Mạ̈nner = Lalaki. Zwei Männer und eine Frau. = Dalawang lalaki at isang babae.
Marmelade H: die Marmelade - die Marmeladen = Palamang matamis sa tinapay, yari sa prutas at asukal (kahit anong prutas, yari sa dalandan lang ang marmalade na Inggles).
↓ Kịrschmarmelade. = Marmelade na yari sa serena.
Maschine H: die Maschine - die Maschinen = Makina.
↓ Kạffeemaschine. = Lutuang-kape.
↓ Bohrmaschine. = Pambutas.
↓ Wạschmaschine. = Pang-ikot sa labada.
Maß H: das Maß - die Maße = Sukat, panukat. Maße und Gewichte. = Mga sukat at mga timbang.
↓ Metermaß. = Panukat ng haba (isa o higit sa isang metro).
↓ Litermaß. = Tangkalan (may gatla, karaniwang hanggang sa 1.0 litro).
Maus H: die Maus - die Mäuse = Daga (maliit na uri lang, Ratte ang malaki). Wenn die Katze fort ist, tanzen die Mäuse. {F} = Kung nawawala ang pusa ay nagsasayaw ang daga.
Meinung H: die Meinung - die Meinungen = Palagay. Meiner Meinung nach ist dein Rock zu kurz. = Sa aking palagay, masyadong maigsi ang palda mo.
Mẹnge H: die Mẹnge - die Mẹngen = Dami. Eine Menge Geld. {ugs.} = Maraming pera.
↓ Mẹnschenmenge. = Maraming tao sa isang lugar.
Mẹnsch H: der Mẹnsch - die Mẹnschen = Tao. Alle Menschen werden Brüder. {F, Friedrich Schiller} = Nagiging kapatid ang lahat ng tao.
↓ Mẹnschenskind! {ugs.} = Pala.
Mẹsser H: das Mẹsser - die Mẹsser = Kutsilyo. Iss mit Messer und Gabel. = Gamitin mo ang kutsilyo at tinidor. (Sa Alemanya, sabay-sabay na ginagamit ang kutsilyo sa kanan na kamay at ang tinidor sa kaliwang kamay. Para sa sopas lang ang kutsara.)
Meter (m) H: der Meter - die Meter = Metro. Ich bis 1,68 m (ein Meter achtundsechszig) groß. = 1.68 m ang tangkat ko.
↓ Kilometer (km) = Kilometro. Nach Hamburg sind es noch 50 km (fünfzig Kilometer). = 50 km pa hanggang sa Hamburg. 1000 m sind 1 km (tausend Meter sind ein Kilometer). = 1000 m = 1 km.
↓ Zẹntimeter (cm) = Sentimetro. Meine Haare sind schon ein paar Zentimeter gewachsen. = Lumaki ng ilang sentimetro ang buhok ko. 100 cm sind 1 m (hundert Zentimeter sind ein Meter). = 100 cm = 1 m.
Mịkrowelle H: die Mịkrowelle - die Mịkrowellen = "Along munting-munti." = Microwave.
Mịlch H: die Mịlch - --- = Gatas (tunay na yari sa baka, hindi tubig na may pulbos). Ich trinke jeden Tag Milch. = Araw-araw umiinum ako ng gatas.
mịt V3 = Kasama ang, na may, sa pamamagitan ng. Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. = Pupunta ako sa sinehan kasama ang kasintahan ko. Das Kind spielt mit dem Hund. = Pinaglalaruan ng bata ang aso. Kaffee mit Milch und Zucker. = Kapeng may gatas at asukal. Das Mädchen mit dem roten Ball. = Batang babaeng may bolang pula. Iss mit Messer und Gabel! = Kumain ka sa pamamagitan ng kutsilyo at tinidor.
Mịttag HTag
mögen {5.10} Zu: ich mag, du magst, er mag (auch: ich mọ̈chte, du mọ̈chtest) - ich mọchte - ich habe gemọcht = Makahiligan (paggamit ng anyong mag, magst, ...), palagi may hilig at malimit na tinupad; gusto (paggamit ng anyong möchte, möchtest, ...), may gusto pero hindi pa tinupad. Ich mag süßen Kuchen. = Nakahiligan ko ang Kuchen na matamis. Ich mag keinen Spinat. = Ayoko ng espinake (gulay na dahon). Früher mochte er Hunde. = Noon naghiligan niya ang mga aso. Ich möchte das Buch lesen. = Gusto kong basahin ang aklat na ito. Ich möchte noch ein Stück Kuchen. = Gusto ko pa ng hiwa ("piraso") ng Kuchen. Magst du mitkommen? Möchtest du mitkommen? = Gusto mo bang sumama?
Monat H: der Monat - die Monate = Buwan (ng taon). Ich war drei Monate in Deutschland. = Tatlong buwan nasa Alemanya ako.
Der Jạnuar. = Enero. Der Februar. = Pebrero. Der Mạ̈rz. = Marso. Der Aprịl. = Abril. Der Mai. = Mayo. Der Juni. = Hunyo. Der Juli. = Hulyo. Der Augụst. = Agosto. Der Septẹmber. = Setyembre. Der Oktober. = Oktubre. Der Novẹmber. = Nobyembre. Der Dezẹmber. = Disyembre.
Mond H: der Mond - die Monde = Buwan (sa langit).
↓ Vọllmond H: der Vọllmond - die Vọllmonde = Kabilugan ng buwan.
↓ Neumond H: der Neumond - die Neumonde = Bagong buwan.
Mọrgen H: der Mọrgen - die Mọrgen = Umaga. Am Morgen frühstücken wir. = Sa umaga nag-aagahan tayo.
↓ mọrgens U = Kung umaga, tuwing umaga. Morgens stehe ich auf. = Kung umaga bumabangon ako.
mọrgen U = Bukas (araw pagkatapos ngayon). Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. {F} = Bukas na lang, hindi ngayon ang sabi ng lahat ng taong tamad.
Mühe H: die Mühe - die Mühen = Pagpapakahirap. Das macht mir viel Mühe. = Mahirap ito sa akin. Ich gebe mir große Mühe. = Nagpapakahirap ako.
müde E = Pagod, antok.
Mụnd H: der Mụnd - die Mụ̈nder = Bibig.
Musịk H: die Musịk - --- = Tugtugin, musika.
mụ̈ssen {5.10} Zu: ich mụss, du mụsst, er mụss - ich mụsste - ich habe gemụsst = Dapat (karaniwang talagang tutuparin). Ich muss morgen zum Zahnarzt gehen. Ich muss morgen zum Zahnarzt. {ugs.} = Dapat akong pumunta sa dentista bukas.
Mụtter H: die Mụtter - die Mụ̈tter = Ina, nanay. Seine Mutter ist schon achtzig Jahre alt. Seine Mutter ist schon achtzig {ugs.} = Matanda na nang walumpung taon ang ina niya. Die Mutter hat mit verboten, dass ich mitgehe. = Ipinabawal ng nanay na sasama ako.
↓ Schwiegermutter H: die Schwiegermutter. = Biyenang babae.
↓ Großmutter H: die Großmutter - die Großmütter. = Biyenang babae.


 N A-Z

Nạchbar H: der Nạchbar - die Nạchbarn = Kapitbahay.
Nachricht H: die Nachricht - die Nachrichten = Balita. Ich möchte die Nachrichten im Fernsehen sehen. = Gusto kong manood ng balita sa tibi.
Nạcht H: die Nạcht - die Nạ̈chte = Gabi (mga oras mula sa 18:00 hanggang 06:00). Gute Nacht, Tante Lisa. = Magandang gabi, Tiya Lisa. Im November werden die Nächte kalt. = Kung Nubyembre magiging malamig ang mga gabi.
nah E = Malapit.
Name H: der Name - die Namen = Ngalan, tawag. Kennst du den Namen dieser Pflanze? = Alam mo ba ang ngalan ng halamang ito?
↓ Vorname. = "Ngalan sa harap." = Pangalan.
↓ Nachname, ↓ Familienname. = "Ngalan sa likod, ngalan ng angkan." = Apelyido.
↓ Straßenname. = Ngalan ng kalsada. Sa Alemanya may Straßenname ang lahat ng kalsada, daan at eskinita.
Nase H: die Nase - die Nasen = Ilong.
nạss E = Mabasa.
natürlich E = Likas, talaga. Natürliche Ereignisse. = Mga pangyayaring likas. Natürlich hast du recht. = Talagang tama ka.
nehmen Zu: du nịmmst - ich nahm - ich habe genọmmen || Brịngen und holen, geben und nehmen = Kumuha (Inggles take). Nimmst du Milch und Zucker? = Gusto mong kumuha ng gatas at asukal? Nimm dir einen Apfel! = Kumuha ka ng isang mansanas.
↓ ạbnehmen Zu: ab + nehmen: du nịmmst ab - ich nahm ab - ich habe ạbgenommen = Pumayat. Ich habe zwei Kilo (2 kg) ạbgenommen. = Pumayat ako ng 2 kg. Der Mond nimmt ab. = "Pumapayat ang buwan." = Lumiliit ang buwan.
↓ zụnehmen Zu: zu + nehmen: du nịmmst zu - ich nahm zu - ich habe zụgenommen = Tumaba. Ich habe zwei Kilo (2 kg) zụgenommen. = Tumaba ako ng 2 kg. Der Mond nimmt zu. = "Tumataba ang buwan." = Lumalaki ang buwan.
↓ mịtnehmen Zu: mit + nehmen: du nịmmst mit - ich nahm mit - ich habe mịtgenommen = Maghatid, iangkas. Kunin at dalhin. Kannst du mich zur Schule mitnehmen? = Puwedeng mo akong iangkas (ihatid) hanggan sa paaralan? Ich habe den Brief mitgenommen. = Kinuha ko ang liham [at dinala sa ibang lugar].
↓ wẹgnehmen Zu: weg + nehmen: du nịmmst weg - ich nahm weg - ich habe wẹggenommen = Alisin. Warum hast du ihm den Ball weggenommen? = Bakit inalis mo ang bola sa kanya?
nein || nịcht - nịchts = Hindi. Nein, ich heiße Emil. = Hindi, si Emil ang pangalan ko. Möchten Sie noch einen Kaffee? Nein danke. = Gusto mo pa ba ng kape? Hindi [salamat].
nẹtt E = mabait. Das ist aber nett von dir. = Talagang mabait ang ginawa mo.
neu E = bago. Neue Besen kehren gut. {F} = "Magaling na nagwawalis ang bagong mga walis." = Palaging magaling ang gawa ng taong bago.
nịcht || nịchts - nein = hindi (kasama sa ibang salita). Ich bin nicht Emil. = Hindi ako si Emil. Ich bin nicht klein. = Hindi ako maliit. Ich bin nicht der Vater von Emil. = Hindi ako ang ama ni Emil. Ich schlafe nicht. = Hindi ako natutulog.
nịchts || kein - nịcht - nein = Walang bagay, pera, karamdaman, ... Ich habe nichts gegessen. = Wala ang kinain ko. Ich habe nichts. = "Wala akong [bagay, pera, karamdaman, ...]." Hier ist nichts los. = "Walang pangyayari dito." Von nichts kommt nichts. {F} = "Mula sa wala nanggagaling ang wala." = Kung walang gawa walang bunga.
nie, niemals = Hindi kailanman. Ich lüge nie. = Hindi kailanman nagsisinungaling.
↓ niemand = Walang sinuman.
niedrig E = Mababa. Eine niedrige Stufe. = Baitang na mababa.
nọch = pa. Ich bin noch nicht gut im Kochen. = Hindi pa ako magaling magluto. Ich habe noch etwas zu tun. = May gagawin pa ako. Hast du noch Zeit für mich? = May oras ka pa ba sa akin?
nur = Lamang. Ich spreche nur wenig Deutsch. = Nagsasalita ako ng kaunting Aleman lang. Ich habe nur selten Zeit zum Fernsehen. = Madalas lang ang oras ko para manood ng tibi. Dort sind nur wenige Leute. = Kakaunting tao lang ang nandoon.


 O A-Z

oben U || ụnten = Sa itaas.
Obst H: das Obst - --- = (Mga) prutas.
Ohr H: das Ohr - die Ohren = Tainga.

Die filipinische Sprache von Armin Möller   http://www.germanlipa.de/deu_lern/wort_ko.htm
01. September 2011 / 17. Mai 2015


Das ist das Ende des Wörterbuches K-O von Wir lernen Deutsch

Leitseite Wir lernen Deutsch   Fisyntag

A B C D E F G H I J K L M N O PQ R S T U V W XYZ